+ Reportage från byggindustrin i Sverige

2019-08-15 Smart flexibilitet i nya Peab Center https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/peab-center.png

Smart flexibilitet i nya Peab Center

Mässor Projekt Reportage

Om några år är tanken att området ska bestå av hela 1 500 nya bostäder.

2019-08-05 Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/eon-hogbytorp-foto-eon.jpg

Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp

Eldistribution Fjärrvärme Reportage

Det klockrenaste exemplet på cirkulär ekonomi, så beskriver regionchef Lena Berglund från Eon, kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i sin helhet

2019-08-05 Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/helsingborgs-hamn.jpg

Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik

Hamnar Reportage

”Vår och stadens framtid är tätt sammanflätade där bådas verksamheter är beroende av varandra i ett gynnsamt förhållande.”

2019-06-27 Rosenbad får rejält ansiktslyft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/bild-3.jpg

Rosenbad får rejält ansiktslyft

Reportage

”Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra”

2019-06-27 Rosenbad får rejält ansiktslyft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/bild2.jpg

Rosenbad får rejält ansiktslyft

Mässor Reportage

”Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra”

2019-05-29 Ett Västsverige i världsklass https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/johan-trouve-webb.jpg

Ett Västsverige i världsklass

Mässor Reportage

Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren, talar på Fastighetsmässans scen den 5 september kl. 10.30.

2019-05-29 Reportage: Digital infrastruktur för fastighetsägare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/stader-webb.jpg

Reportage: Digital infrastruktur för fastighetsägare

Mässor Reportage

Ju mer vi digitaliserar våra fastigheter och städer, desto mer behov finns för kostnadseffektiv och miljövänlig fastighetsförvaltning.

2019-05-29 Reportage: IoT för smarta vårdmiljöer https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/locum-webb.png

Reportage: IoT för smarta vårdmiljöer

Mässor Reportage

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt ägaren Region Stockholm.

2019-05-14 De rustar Stockholms elnät för framtiden https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/el-webb.jpg

De rustar Stockholms elnät för framtiden

Eldistribution Reportage

Idag går det inte att ta ut mer effekt från stamnätet. Inmatningarna till Stockholm måste först förstärkas genom att nya ledningar och stationer byggs.

2019-05-10 Vägen mot hållbarhet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/05/abb-.jpg

Vägen mot hållbarhet

Energi Reportage

ABB och Göteborg Energi ökar takten tillsammans.