+ Reportage från byggindustrin i Sverige

2019-12-20 Mälarenergis senaste satsning: Block 7 https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/malarenergi-lars-erik-hassler.jpg

Mälarenergis senaste satsning: Block 7

Energi Reportage

Branschaktuellt var på besök hos Mälarenergi för att kika på den nya satsningen Block 7.

2019-08-15 Smart flexibilitet i nya Peab Center https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/peab-center.png

Smart flexibilitet i nya Peab Center

Mässor Projekt Reportage

Om några år är tanken att området ska bestå av hela 1 500 nya bostäder.

2019-08-05 Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/eon-hogbytorp-foto-eon.jpg

Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp

Eldistribution Fjärrvärme Reportage

Det klockrenaste exemplet på cirkulär ekonomi, så beskriver regionchef Lena Berglund från Eon, kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i sin helhet

2019-08-05 Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/helsingborgs-hamn.jpg

Här möts sjöfart, järnväg och lastbilstrafik

Hamnar Reportage

”Vår och stadens framtid är tätt sammanflätade där bådas verksamheter är beroende av varandra i ett gynnsamt förhållande.”

2019-06-27 Rosenbad får rejält ansiktslyft https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/bild-3.jpg

Rosenbad får rejält ansiktslyft

Reportage

”Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra”