2018-09-10 Så påverkas vi av ett ”swexit” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/09/paverkas.png

Så påverkas vi av ett ”swexit”

Oxford Economics har på uppdrag av Stockholms Handelskammare genomfört en studie över hur ett svenskt utträde ur EU skulle påverka jobben och ekonomin.
Oxford Economics har på uppdrag av Stockholms Handelskammare genomfört en studie över hur ett svenskt utträde ur EU skulle påverka jobben och ekonomin.
Affär & Karriär

Samtliga regioner i Sverige skulle förlora på ett EU-utträde, en så kallad ”swexit”. Inte minst handlar det om förlorade jobb. Det visar en helt ny studie som Stockholms Handelskammare låtit analysföretaget Oxford Economics genomföra.

– En swexit riskerar att leda till färre jobb över hela landet, vilket skulle skada regionernas ekonomi och hämma deras tillväxt. Studien talar sitt tydliga språk. En swexit kommer sannolikt försämra för både hushåll och företag, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Oxford Economics har på uppdrag av Stockholms Handelskammare genomfört en studie över hur ett svenskt utträde ur EU skulle påverka jobben och ekonomin. Studien i sin helhet går att läsa här.

Sammantaget kan en swexit leda till uppskattningsvis 73 000 färre jobb fram till år 2031.

I Stockholm riskerar antalet jobb att bli nästan 20 000 färre vid ett EU-utträde jämfört med ett scenario där Sverige förblir kvar i EU.

Motsvarande siffra i Västsverige är nästan 19 000 färre jobb.

– Det är en överhängande risk att många delar av landet skulle drabbas påtagligt av en swexit. I relation till grundscenariot, där Sveriges EU-medlemskap består, så skulle flest jobb utebli i Stockholm medan Västsverige påverkas relativt sett mest, säger Andreas Hatzigeorgiou.

– Med sämre tillgång till kapital och arbetskraft skulle produktiviteten sjunka och effekterna bli negativa i samtliga regioner. Till det kommer att det genomsnittliga svenska hushållet kan få 16 600 kronor lägre köpkraft, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!