2017-12-06 ​​Johanna Ohlsson ny hållbarhetschef på Corvara https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/12/Johanna-Ohlsson.jpg

​​Johanna Ohlsson ny hållbarhetschef på Corvara

​​Johanna Ohlsson
​​Johanna Ohlsson ny hållbarhetschef på Corvara. Bildkälla: Corvara
Affär & Karriär

Riv- och skadesaneringsföretaget Corvara har rekryterat Johanna Ohlsson som ny chef för företagets hållbarhets- och miljöfrågor, EQS. Johanna blir ansvarig för att driva och utveckla hållbarhetsarbetet inom Corvara.

– Jag ser fram emot att börja min nya roll och att fortsätta driva hållbarhetsarbetet på Corvara. Corvara var ett av de första företagen i branschen att bli miljöcertifierade och ligger långt framme i branschen med de här frågorna, säger Johanna Ohlsson.

Arbetat inom återvinning
Johanna kommer närmast från Suez Recycling AB, där hon varit biträdande avdelningschef på en deponi och återvinningsanläggning. Bland annat har hon arbetat med att se till så att krav i tillstånd och riskhantering efterföljs inom anläggningen.

I sin roll som ansvarig för hållbarhets- och miljöfrågor (EQS-chef) på Corvara kommer fokus att ligga på att se till så att alla avdelningar i bolaget får de verktyg och stöd de behöver för att följa alla lagar, regler och policys inom området.

Fungerande kvalitetsarbete viktigt
– Våra kunder ska känna sig helt trygga med att de anlitar en samarbetspartner som följer samtliga lagkrav inom miljö och arbetsmiljö samt jobbar enhetligt och effektivt tack vare ett fungerande kvalitetsarbete, säger Johanna Ohlsson.

– Johanna kommer att bli en stor tillgång för oss på Corvara. Med sin erfarenhet och goda kunskap inom området kommer hon att bli en nyckelspelare som säkerställer att vi levererar enligt kundernas och omvärldens krav. Vi är redan idag starka när det gäller de här frågorna och det är sedan länge väl integrerat med företaget – vi ska fortsätta den utvecklingen, säger Kajsa Modig Johansson, personalchef på Corvara.

Johanna Ohlsson börjar sin nya tjänst den 8 januari 2018. Hon efterträder tidigare hållbarhets- och miljöchef, Helena Malmström.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!