2021-09-03 Gustaf Engstrand till godstransportrådet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/09/02405E12-BF7E-4078-B9FC-DC3E4DED0A5F.jpeg

Gustaf Engstrand till godstransportrådet

Affär & Karriär
Järnväg

Gustaf Engstrand efterträder Björn Westerberg som Tågföretagens ledamot i Nationella godstransportrådet.

− Det är en bekräftelse av vårt engagemang för godstrafikens förutsättningar både nationellt och på EU-nivån. Jag ser fram emot att ta vid efter Björn Westerberg och fortsätta att skapa driv i dessa frågor, säger Gustaf Engstrand. 

Det Nationella godstransportrådet ska bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och till genomförandet av den nationella godstransportstrategin. Att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Rådet skapar en kontinuitet i arbetet för att utveckla godstransporterna och möjliggör ett utvecklat samarbete. Arbetet ska genomföras utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv.

På Trafikverket finns ett kansli till stöd för rådets arbete. Det leds av Åsa Tysklind.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!