2021-05-10 Skånes näringsliv klarade pandemin bäst – fastighetsbranschen i topp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/02/bygge-webb.jpg

Skånes näringsliv klarade pandemin bäst – fastighetsbranschen i topp

byggkranar
Genrebild: Hyresgästföreningen
Fastighet
Nyheter

Coronaåret 2020 slutade bättre för det skånska näringslivet än vad många befarade. Omsättningen ökade i fem av de elva branscher som ingår i SCB:s regionala omsättningsstatistik. Allra bäst gick det för fastighetsverksamheten.

Till skillnad från finanskrisen 2008-2009 har det skånska näringslivet hittills klarat coronapandemin bättre än övriga storstadslän och bättre än rikssnittet.

Det visar en analys av omsättningsutvecklingen i skånska företag som presenteras i den kommande rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne, framtagen i samarbete med Øresundsinstituttet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Allra bäst gick det för fastighetsbranschen, som presterade 10,5 procent bättre mellan 2019 och 2020. Det är att jämföra med rikssnittet på 4 procent. I Skåne sysselsatte branschen 2019 nästan 12 000 personer.

– Det har funnits indikationer på vilken typ av företag som drabbats hårt under pandemin och vilka som klarat sig bättre. När vi nu summerar första året med covid-19 i samhället kan vi se svart på vitt också i vilken omfattning branscherna påverkats, säger Rasmus Roos, VD på Sparbanken Skåne, som sedan 2018 ger ut Skånsk konjunktur i samarbete med Øresundsinstituttet, i ett pressmeddelande.

Den bransch som förlorat mest i omsättning i Skåne under 2020 är hotell- och restaurang, som backat drygt 20 procent. Innan pandemin sysselsatte branschen 22 300 personer.

– De olika åtgärder som satts in från politiskt håll har absolut bidragit till att dämpa krisens effekter i näringslivet. Samtidigt betyder det en osäkerhet kring utvecklingen när stödåtgärderna börjar fasas ut efter vaccinationerna och återgången till ett mer normalt samhälle, säger Roos.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!