2021-03-04 Kooperativa företag bäst på jämställdhet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/Namnlost-1-1-1.jpg

Kooperativa företag bäst på jämställdhet

Marie Nygren. Vice ordförande Svensk Kooperation
Marie Nygren. Vice ordförande Svensk Kooperation
Nyheter

Mer än var femte kvinna är vd för de 100 största kooperativa företagen i Sverige, jämfört med var tioende person i börsnoterade företag. Det visar en jämförelse som Svensk Kooperation har gjort.

De kooperativa företagen tar täten före börsbolagen vad gäller jämställda ledningsgrupper och ledande befattningshavare som vd- och styrelseordförandeposter. Av de 100 största kooperativa företagen har 22 procent en kvinna som vd, medan motsvarande siffra för börsbolagen är 10 procent.

– Vi visste sedan tidigare att kooperativa företag ligger i framkant vad gäller hållbarhet, ansvarstagande och långsiktighet – och nu kan vi visa att det också gäller jämställdhet. Det är oerhört glädjande och visar på ännu en av styrkorna i de framgångsrika svenska kooperativa företagen, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation och vd och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Även när det gäller andelen kvinnor i ledningsgrupperna ligger kooperativa företag i täten med 40 procent, jämfört med 24 procent kvinnor i de börsnoterade bolagen. 16 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som ordförande, i börsbolagen är motsvarande siffra åtta procent.

På ett område har börsbolagen en mer jämställd fördelning, vilket är styrelserna. Styrelserna i de 100 största kooperativa företagen har 30 procent kvinnor, vilket är något mindre än börsbolagens styrelser som har 34 procent kvinnor. 

– Kooperativa företag har en jämnare könsfördelning på maktpositioner än andra företag. Samtidigt så finns det mycket kvar att göra även för de kooperativa företagen, det är fortfarande en dominans av män på alla maktpositioner. Hela näringslivet behöver fortsatt arbeta hårt med jämställdhet, som också är en större fråga än representation och könsfördelning på ledande positioner, säger Marie Nygren, vice ordförande i Svensk Kooperation och vd för KF.

Siffrorna gällande könsfördelningen i de kooperativa företagen kommer från rapporten Det kooperativa Sverige – de största företagen 2019.

Uppgifterna om könsfördelningen för börsbolagens vd:ar, ordförande, ledningsgrupper och styrelser kommer från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2020.

Källa: Svensk Kooperation

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!