2020-11-18 Antalet konkurser fortsätter sjunka https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/4cf91133-60a0-458a-a34e-5a730a3e9df5.jpg

Antalet konkurser fortsätter sjunka

konkurser, statistik från Tillväxtanalys
Procentuell förändring av antal företagskonkurser och antal anställda under perioden oktober 2019 till och med oktober 2020. Grafik: Tillväxtanalys
Nyheter

Efter en topp i mars och april har antalet konkurser minskat jämfört med förra året.
Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

– Efter den kraftiga ökningen av antal konkurser i våras så har de minskat kontinuerligt. De ligger numera tydligt under föregående års antal, säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

Sett över hela året minskade konkurserna med 3 procent. Antalet anställda i de berörda företagen ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period 2019.

– Den största procentuella förändringen mellan perioderna januari till och med oktober 2019 och 2020 ser vi inom branschgruppen hotell och logi. Där ökar antalet konkurser med 107 procent. Vi ser också en 16 procentig ökning inom branschgruppen restaurang, catering och bar. Där är det främst ökningen av antalet berörda anställda med 39 procent som oroar, säger Lars Sundell.

Jämfört med förra året minskade antalet konkurser inom detaljhandeln under perioden januari till och med oktober i år med 8 procent. Samtidigt ökade antalet berörda anställda med 53 procent.

– Hur den fortsatta utvecklingen ser ut vet vi inte. Det är för tidigt att utvärdera effekterna av covid-19 såväl som de statliga krisstöden. Som analysmyndighet följer vi såklart utvecklingen och arbetar hårt för att få tillgång till data som möjliggör kvalificerade utvärderingar och uppföljningar, avslutar Lars Sundell.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!