2020-11-12 Boverket sparkar personal https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/Boverket_beskuren_Foto-Franz-Feldmanis.jpg

Boverket sparkar personal

Minskade anslag gör att Boverket måste säga upp personal
Minskade anslag gör att Boverket måste säga upp personal. Foto: Franz Feldmanis
Nyheter

Boverket har genomfört en översyn för att anpassa verksamhet och organisation till minskade anslag i framtiden. Det innebär att 9 anställda sägs upp.

Utgångspunkten i arbetet, som startade i februari, var att minska den långsiktiga personalramen med 20 anställda från 279 till 259 och att spara 5 miljoner på övriga kostnader. Under året har en verksamhetsöversyn genomförts. Resultatet av översynen är att 9 anställda sägs upp och att övriga besparingar genomförs genom att verksamheten effektiviseras, bland annat genom organisationsförändringar.

– Boverket genomför flera olika åtgärder för att anpassa oss till en minskning av anslagen. Trots detta behöver vi säga upp personal och Boverket har i dag lämnat ett varsel till Arbetsförmedlingen. Det är tråkigt att tvingas säga upp personal, men vi ser ändå att Boverket kommer att vara en myndighet med hög kompetens för att genomföra de uppdrag som regeringen ger oss som nationell myndighet inom planering, byggande och boende, säger Leif Clemedtson som är HR-chef på Boverket.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!