2020-10-26 Hunton Fiber förlorar tvist mot Swedisol https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/12/domstol-dom-klubba-avtal-webb.jpg

Hunton Fiber förlorar tvist mot Swedisol

domstol, skadestånd
Tvisten har nu avgjorts med en förlikning i domstol. Foto: Brian Turner / CC BY 2.0
Nyheter

Hunton Fiber förlorar tvisten mot branschorganisationen Swedisol.
Enligt en dom i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt får Hunton inte längre använda uttryck som ”Bra för miljön” i sin marknadsföring.

Det var 2018 som Swedisol stämde, Hunton Fiber AS samt Hunton Fiber AB, som är leverantörer av träfiberisoleing.
Stämningen gällde överträdelse av marknadsföringslagstiftningen.  

Swedisol yrkade att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda bolagen att, vid marknadsföring av isoleringsmaterial, använda vissa påståenden om träfiberisolering avseende miljö/hälsa, brandsäkerhet, fuktresistens och värmelagringskapacitet.
Skulle Hunton överträda det yrkade Swedisol på vite om 2 000 000 kronor.

Patent- och marknadsdomstolen går helt på Swedisols linje.
Hunton Fiber AB och Hunton Fiber AS förpliktigas också att solidariskt ersätta Föreningen Swedisol för dess rättegångskostnader med nästan två miljoner kronor.

– I denna rättegång har det varit David mot Goliat. Hunton Fiber är angelägen om att agera med korrekt marknadskommunikation och vi accepterar att domstolen funnit att vi gick för långt i viss marknadsföring. Vi upplever dock att det är onödigt aggressivt av branschjättarna inom mineralull att stämma oss som en liten alternativ leverantör, som står för en marginell del av den totala marknaden. Vi har under processen sökt en dialog med Swedisol men tyvärr utan framgång vilket vi beklagar, säger Arne Jebsen, vd för Hunton Fiber.

– Domstolen har fastslagit att genomsnittskonsumenten inte har djupgående kunskaper om produkternas påverkan på miljö och klimat, brandsäkerhet, byggnadsfysik eller isoleringsförmåga. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer inte använder sig av den här typen av vilseledande marknadsföring som Hunton har gjort, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

Hunton Fiber är den andra träfiberproducenten som branschföreningen Swedisol har stämt sedan 2018.


Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!