2020-09-21 Svag BNP-uppgång från extremt låga nivåer https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/09/bettina_bnp_svensktnaringsliv.png

Svag BNP-uppgång från extremt låga nivåer

Det behövs ökade investeringar för att tillväxten ska ta fart igen och jobben bli fler., konstaterar Bettina Kashefi. Foto (Till vänster) Ernst Henry Photography AB
Det behövs ökade investeringar för att tillväxten ska ta fart igen och jobben bli fler., konstaterar Bettina Kashefi. Foto (Till vänster) Ernst Henry Photography AB
Nyheter

Sverige befinner sig fortfarande i en mycket djup lågkonjunktur. Svenskt Näringslivs konjunkturprognos visar på fallande tillväxt, låga investeringar och hög arbetslöshet. 

BNP väntas i år minska med 4,4 procent för att vända upp med 3,2 procent 2021 och 3,0 procent 2022. Arbetslösheten väntas i år bli 8,7 procent och stiga till 9,5 procent 2021 för att minska något till 8,6 procent 2022.

– Konjunkturbarometrar och inköpschefsindex har börjat vända uppåt något, men från extremt låga nivåer. Tillväxttappet är stort och vi är inte tillbaka på de nivåer som rådde före krisen förrän under andra kvartalet 2022, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

En stor utmaning är arbetslösheten som under det tredje kvartalet troligen blir den högsta sedan 90-talskrisen. 475 000 personer är nu inskrivna som arbetslösa.

– Läget är mycket allvarligt. Den höga arbetslösheten riskerar att bita sig fast, säger Bettina Kashefi.

Samtidigt väntas investeringarna i år minska med 8,1 procent för att därefter långsamt börja öka. 

– Det behövs ökade investeringar för att tillväxten ska ta fart igen och jobben bli fler. De strukturreformer som var viktiga redan före krisen är ännu viktigare idag, säger Bettina Kashefi.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!