2020-08-05 Statistik: Produktionsvärde inom industri minskar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/08/industry-1827884_1920-1.jpg

Statistik: Produktionsvärde inom industri minskar

Foto: cwizner / Pixabay
Foto: cwizner / Pixabay
Industri
Nyheter

Produktionen inom industrisektorn har minskat, enligt statistik från SCB. Även inom byggsektorn visas negativa siffror, som jämförs med motsvarande period i fjol.

Produktionen inom industrisektorn minskade med 9,1 procent i juni 2020. Det största negativa bidraget till näringslivets utveckling hade motorfordonsindustrin. Branschen minskade med 16,7 procent i fasta priser och stod för ett bidrag på -0,6 procentenheter.

Statistik även ner för bygg

Inom byggsektorn minskade produktionen med 4,3 procent i juni 2020 jämfört med motsvarande period 2019. I fasta priser visade sektorn en minskning med 0,7 procent. Byggverksamheten, som står för 9,3 procent av näringslivets totala förädlingsvärde, bidrog till näringslivets totala utveckling med -0,1 procentenheter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!