2020-05-28 Arbetsolyckorna fortsätter att öka https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/01/branschaktuellt-varning-bygge-byggtrafik.jpg

Arbetsolyckorna fortsätter att öka

Foto: Branschaktuellt
Nyheter

Arbetsolyckorna fortsätter att öka, med fem procent, under 2019. Totalt anmäldes 103 900 arbetsolyckor 2019, av dessa ledde 34 700 till sjukfrånvaro.

Män är liksom tidigare år mer olycksdrabbade än kvinnor på jobbet, särskilt unga män. Transport- och magasinering (lagerarbete) är de mest riskfyllda verksamheterna för både män och kvinnor, sett till anmälda arbetsolyckor per sysselsatta.

En arbetsolycka som leder till sjukskrivning inträffar ofta när något har skett som avviker från det normala. Bland män kan det handla om förlorad kontroll över handverktyg och transportmedel. För kvinnorna dominerar olyckor på grund av fall och lyft.

År 2019 inträffade färre arbetsolyckor med dödlig utgång. Inom den svenska arbetskraften förolyckades 36 personer på jobbet, jämfört med 50 året innan. Ytterligare 7 personer i utländsk arbetskraft omkom på arbete i Sverige och 3 personer i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsskador 2019 i korthet (arbetstagare och egenföretagare):

  • 34 748 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro anmäldes 2019 (14 872 kvinnor, 19 876 män), en ökning med cirka 5 procent sedan år 2018.
  •  69 202 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (37 097 kvinnor, 32 105 män)
  • 12 133 olyckor på väg till eller från arbetet (7 793 kvinnor, 4 340 män)
  • 10 573 arbetssjukdomar (6 749 kvinnor, 3 824 män), en ökning med 19 procent sedan 2018 (cirka 20 procent för kvinnor och cirka 15 procent för män)
  • 46 arbetsolyckor med dödlig utgång, varav 36 i den svenska arbetskraften (5 kvinnor, 31 män), 7 i den utländska arbetskraften och 3 personer som deltog i exempelvis arbetsmarknadsåtgärder eller praktik.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!