2020-01-13 Pengar till forskning om negativa utsläpp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/08/industri-webb.jpg

Pengar till forskning om negativa utsläpp

Foto: Pixabay / cc / Foto rabe
Nyheter

Sju projekt som på sikt ska bidra till negativa utsläpp, får nu finansiering av Energimyndigheten. Bland projekten finns till exempel en testanläggning på ett kraftvärmeverk och en genomförbarhetsstudie inom skogsindustrin.

Att uppnå negativa utsläpp är en förutsättning för att uppfylla Sveriges klimatpolitiska mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp, det skriver Energimyndigheten.

Sju forskningsprojekt får dela på totalt cirka 9,7 miljoner kronor för att undersöka hur negativa utsläpp kan uppnås genom bland annat fysiska tester, studier på infångningstekniker samt genomförbarhetsstudier. Satsningen är en del av Industriklivet.

– Utlysningen är ett startskott för att uppnå negativa utsläpp och därmed ett steg på vägen att uppfylla Sveriges klimatpolitiska mål. Utlysningen visar på ett tydligt intresse från både industri som akademi vilket även syns i bredden på projekten. Vi på Energimyndigheten kommer att följa projekten med stort intresse, säger forskningshandläggare Isabella Gustafsson i ett pressmeddelande.

Utvalda projekt

Nedan följer lite information om de beviljade projekten: 

Tester av BECCS genom HPC vid kraftvärmeverk

Projektet syftar till att uppföra en testanläggning för att genomföra långtidstester med HPC (Hot Potassium Carbonate)-tekniken på en del av rökgasflödet från det fliseldade kraftvärmeverket KVV8 vid Värtaverket. Projektledare: Stockholm Exergi AB

Prediktion av koldioxidabsorberande klatrater

Syftet med projektet är att öka förståelsen för klatraters egenskaper och identifiera nya material för koldioxidabsorption. Projektledare: Holly Chemistry AB

Genomförbarhetsstudie för Bio-CCS inom Stora Enso svenska sulfatfabriker

Projektets syfte är att ge stöd för att utröna om det är möjligt att installera en fullskalig bio-CCS anläggning inom den svenska delen av Stora Ensos sulfatbutiker. Projektledare: Stora Enso AB  

Karakterisering av CO2-strömmar i BECCS

Projektets syfte är att få förståelse för hur användandet av biomassa påverkar processdesign och prestanda för koldioxidinfångnings- och lagringsteknik som utvecklats för fossila bränslen, genom att karakterisera de huvudsakliga koldioxidströmmarna. Projektledare: Mälardalens högskola  

Rollen av BioCCS för negativa koldioxidutsläpp i Uppsala kommun

Projektet ska redovisa en genomförbarhetsstudie för att minska koldioxidutsläpp genom bio-CCS och hur det kan inkluderas i Uppsala kommuns långsiktiga planering tillsammans med näringslivet. Inriktningen är på värme- och elproduktions-relaterad biogen koldioxid i Uppsala. Projektledare: Vattenfall AB  

Koldioxidavskiljning med alkaliska restprodukter från industriella processer i Sverige

Projektet är en genomförbarhetsstudie med det övergripande målet att utveckla koldioxidavskiljningssystem baserat på mineralförkolning där alkaliska rester från olika industriella processer i Sverige kommer att användas som koldioxidavskiljningsmaterial. Projektledare: RISE Research Institutes of Sweden AB  

Kalium och natrium i bio-CLC

Med kemcyklinsk förbränning (Chemical-Looping Combustion, CLC) kan biogen koldioxid från förbränning fångas in med lägre energiförluster än andra konventionella metoder. Syftet med projektet är att få kunskap om hur CLC kan användas i anläggningar som förbränner biomassa. Projektledare: Chalmers Tekniska Högskola

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!