2014-01-16 Zenergy blir huvudleverantör till Skanska Maskin https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/01/zenergy-pcdmzy2yiohqvarsqjif.jpg

Zenergy blir huvudleverantör till Skanska Maskin

Moduler

Zenergy AB erhöll vid upphandlingen av energieffektiva byggbodar till Skanska Maskin AB uppdraget som huvudleverantör. Ramavtalet Zenergy AB undertecknat med Skanska Maskin AB är ett huvudleverantörsavtal gällande leveranser av energieffektiva byggbodar som sträcker sig fram till 2017, avtalet värderas till flera hundra miljoner kronor för Zenergy AB.

Sedan starten 2009 fram till idag har Zenergy levererat cirka 125 byggmoduler till huvudsakligen Skanska Maskin AB som ingår i SKANSKA koncernen. De första leveranserna beräknas kunna ske under första kvartalet 2014.

Zenergy AB’s avsikt är att leverera energieffektiva byggbodar till ett antal större kunder för en balanserad produktion med högsta möjliga produktionskapacitetsutnyttjande.Kontakt har etablerats med Europeiska byggbolag och uthyrningsbolag av byggbodar och bostadsmoduler företrädesvis i Norden och Tyskland för att lansera Zenergy AB på den Europeiska marknaden.

Zenergy lågenergimodul har utvecklats för att möta framtida energieffektiviseringskrav med optimal miljöbesparing. Zenergy lågenergimodul är utvecklad för alla former av flexibla bostadslösningar.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!