2017-03-15 Var tredje skolpolitiker ser brister i lokalplaneringen https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/03/Jonas-Wallstedt-expandia-moduler-skolmoduler.jpg

Var tredje skolpolitiker ser brister i lokalplaneringen

Jonas Wallstedt, VD Expandia, som står bakom enkäten med frågor om brister i lokalplaneringen. Bild: Expandia
Jonas Wallstedt, VD Expandia, som står bakom enkäten med frågor om brister i lokalplaneringen. Bild: Expandia
Moduler

I takt med att barnkullarna växer blir det trängre i landets skolor. Inflyttning och tillfälliga trender i val av skola leder därför allt oftare till akut behov av skolpaviljonger. Var tredje skolpolitiker anser att den egna kommunen borde ha bättre framförhållning i sin lokalplanering. Det visar en enkät som moduluthyrningsföretaget Expandia genomfört.

– Allt oftare är det akuta situationer med oväntat stort antal elever som skapar behov av skolpaviljonger. Demografiska förändringar ställer i kombination med urbanisering och fritt skolval, allt större krav på långsiktig planering och stor flexibilitet, säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia.

Antalet barn i grundskoleåldern beräknas enligt SCB öka med drygt 300 000 till år 2034. I en enkät till landets kommuner bedömer nio av tio, 91 procent, att behovet av skollokaler kommer att öka de närmaste tio åren. Tre av tio, 29 procent, uppger samtidigt att de saknar en prognos för lokalbehovet eller att prognosen sträcker sig mindre än fem år framåt.

En parallell enkät, som skickats till förtroendevalda i kommunala skolnämnder visar att en av tre ledamöter, 33 procent, tycker att den egna kommunen har dålig framförhållning när det gäller skolans lokalplanering.

– Vissa händelser går inte att förutse, men bra prognoser för väntat antal elever minskar helt klart risken för akut brist på skollokaler. Mitt bästa råd är att göra en långsiktig plan och att redan från början låta en del av skolhusen utgöras av flexibla lösningar. Paviljonger som går att flytta när elevtrycket växlar mellan olika stadsdelar kan vara ett alternativ, säger Jonas Wallstedt, vd för Expandia.

Expanias enkät
I December och Januari svarade 58 av landets kommuner på Expandias enkät. Enkäten innehöll två frågor:

  • Bedömer du att kommunens behov av skollokaler kommer att öka eller minska de närmaste tio åren?
  • Har kommunen en prognos för det framtida lokalbehovet i skolan?

Expandia genomförde samtidigt en enkät bland 2 745 ledamöter i kommunala skolnämnder eller motsvarande. Av dessa svarade 440 på frågan:

  • Upplever du att din kommun har bra framförhållning när det gäller skollokaler?

 

Fakta

De fem vanligaste skälen till att kommuner hyr tillfälliga skollokaler:

1. Överraskning. Oväntat många barn på grund av inflyttning och trender i skolval.
2. Födelsetopp. Skolpaviljonger används för att möta en ovanligt stor barnkull.
3. Olycka. Nya lokaler behövs akut på grund av brand, vattenskada eller mögelangrepp.
4. Slitage. Verksamheten flyttar till paviljonger medan ordinarie lokaler rustas upp.
5. Stadsutveckling. En skalbar modulskola används under uppbyggnaden av en ny stadsdel.

Källa: Expandia

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!