Miljö & UtvecklingLedare: Starka miljöskäl att bygga gröna tak
02.11.2021 18:44 5 min lästid

Ledare: Starka miljöskäl att bygga gröna tak

02.11.2021 18:44 5 min lästid

Gröna tak är till stor glädje för humlor, luft och energiräkningar – argumentet för att bygga gröna tak är många och marknaden växer. Men för att få verklig fart på gröna tak krävs åtgärder, tvingande sådana, för att växla upp klimatarbetet i svensk bygg- och fastighetssektor.

Myrna Whitaker
0

Sedan 2015 är det lag i Frankrike på att alla nya byggnader antingen ska ha grönt tak eller solcellstak. I Sverige finns ingen liknande lag – branschen anses i stället själva kunna hitta de bästa tekniska lösningarna. Men nu behövs politik för omställning av många bärande samhällsområden. Också bygg- och fastighetssektorn behöver ställa om till att bli klimatsmart – och det snabbt.

Branschen har fått mer planerare och andra aktörer som levererar gröna tak och intresset bland fastighetsägare är stort. Men det finns flera orsaker som bromsar utvecklingen: starka strukturer och invanda mönster som är svåra att bryta, brist på kunskap och mod samt rädsla för höga kostnader. Något som Ylva Edwards, projektledare för Vinnova-projekten Hållbara Attraktiva Städer och Gröna Täta Tak, vidpåpekade i en intervju om forskningsprojektet Gröna täta tak.

Det Vinnova-finansierade projektet är en satsning för att öka kunskapen bland aktörer som arbetar med gröna tak. Samarbetet har bland annat lett fram till att den första utgåvan av Grönatakhandboken kompletterats med ny kunskap.

"Det finns flera orsaker som bromsar utvecklingen: starka strukturer och invanda mönster som är svåra att bryta, brist på kunskap och mod samt rädsla för höga kostnader.

Lagstiftning är inte rätt sätt att öka det gröna byggandet, anser många i branschen. Det är därför utmärkt att Vinnova driver frågan om Gröna Tak som så småningom bidrar till ökat förtroende för gröna tak hos fastighetsägare och hur man gör gröna tak täta, säkra och attraktiva.

Ur ekologisk synvinkel skapar gröna tak nya möjligheter för liv inne i städer och har en positiv inverkan på biodiversitet, enligt Edwards’s som särskilt nämner hur gröna tak kan sänka bullret och ger renare luft. Gröna tak kan inte kompensera för alla de problem som uppstår ur miljösynpunkt men de kan lindras – liksom luftkvaliteten, som väl aldrig varit mer aktuell än idag?

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!