2020-02-19 Landvetter Södra blir state of the art https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/02/per-vorberg.jpg

Landvetter Södra blir state of the art

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Härryda kommun. Foto: Härryda kommun
Mässor

Den nya staden Landvetter Södra byggs i Härryda kommun, Göteborg med målet att den ska bli state of art i hållbarhet, smarta lösningar och modern teknik för framtidens stadsutveckling med avtryck i Agenda 2030.

Landvetter Södra sträcker sig över ett 800 hektar stort område. Ett projekt som inte bara är stort utan även först i sitt slag i Sverige.
– Tillsammans med sex exploatörer ska vi planera och utveckla en helt ny stad från grunden. Målet är att staden skall bli modern, internationell, innovativ men framför allt mänsklig, med stark koppling till naturen. Det finns enorm potential. Landvetter södra skapar en arena för innovation inom hållbart byggande, energi, näringslivsutveckling och stadsplanering.  Vi har möjligheter att tillämpa hållbart byggande på ett helt annat sätt nu när vi bygger en stad från grunden. Vi utgår från UN-Habitats och har en unik möjlighet att arbeta hållbart också under byggfasen. Bland annat möjligheten att optimera och minimera antalet transporter under byggnation, som är en utmaning när du förtätar befintliga städer. Vi har även möjlighet att arbeta med massbalansering, speciellt under de första etapperna då vi behöver både ta bort massor, för att sen föra tillbaka massor. Under den perioden kanske det finns möjligheter att mellanlagra massor tills det behövs igen, vilket gör att vi skulle kunna minimera nästan 50 000 lastbilstransporter bara av att kunna arbeta i ett och samma område. Det är väldigt få projekt som har den här möjligheten, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M) Härryda kommun.

Snabb teknik men daterade föreskrifter

Men det finns några utmaningar på vägen, en av dem är Plan- och bygglagen som inte riktigt är utformad för den här typen av flexibilitet i byggprojekt.
– Vi för en dialog just nu om det skulle kunna vara möjligt att få ett undantag för massbalansering, eller att kanske rent utav ändra lagen, för de miljömässiga vinster som kan erhållas. Krasst sagt är dagens lagstiftning inte anpassad till dagens teknik, vilket gör att vi inte kan vara så hållbara som vi vill vara.  En annan fråga vi arbetar med är om att få till ett undantag från trafikförordningen så att staden kan byggas för autonoma fordon och transporter från början.

Nog behövs det mod och handlingskraft för att ro igenom ett projekt som Landvetter Södra. Men självförtroendet är starkt när Per Vorberg tittar framåt.
– Vi har möjlighet att skapa ett praktiskt exempel på hur man kan jobba innovativt med hållbar stadsutveckling. Det här sätter Västsverige och Sverige på kartan. Vi måste hålla den nivån och inte vara rädda för att utmana. En annan aspekt som jag gärna vill lyfta är att ett projekt som Landvetter Södra gör att branschen möts och arbetar tillsammans. Här möts fastighetsbolag, utvecklare och exploatörer och arbetar tillsammans med ett av Sveriges unikaste projekt.


Det och mycket mer kommer
Per Vorberg att prata om på Fastighetsmässan i Malmö på Scen 1, onsdag 13.00 – 13:45 under rubriken: Så ska vi skapa en helt ny hållbar stad.

    Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig

    Missa inget!

    Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!