2020-02-13 Är fastigheter den nya reglertekniken? https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/02/snapshot.png

Är fastigheter den nya reglertekniken?

Karin Jarl Månsson, Head of Smart Infrastructure Accelerator på Siemens. Foto: Siemens
Mässor

Sverige växer, vi bygger mer och städerna blir större samtidigt som elektrifieringen i samhället tilltar. Parallellt förändras det nordiska kraftsystemet och blir mer väderberoende och decentraliserat. Karin Jarl Månsson, Head of Smart Infrastructure Accelerator på Siemens, ser stora möjligheter med fastigheter som en aktiv aktör på energimarknaden.

När kärnkraften avvecklas och ersätts av mestadels väderberoende energikällor utmanas kraftsystemet. Det betyder att det kommer krävas mer resurser för att hålla balansen så att frekvensen alltid är 50 Hz.
─ Kraftsystemet måste vara balanserat, varje sekund. Det måste producera lika mycket energi som vi använder oss av. Det betyder att kvalitetsmåttet måste ständigt hålla 50 Hz. Ökar eller minskar produktionen i förhållande till efterfrågan behövs reglersystem som reglerar tillbaka frekvensen. Här ser vi en stor möjlighet för fastigheter som reglersystem i elnätet, säger Karin Jarl Månsson.

Möjligheter med svenska fastigheter

Fastigheter i sig fungerar väldigt bra som lager, tack vare dess kyl- och värmesystem och dess väggar. Genom att optimera energianvändningen kan fastighetsägare öppna upp nya dörrar.

─ Det finns stora intäktsmöjligheter för fastighetsägare, bara genom att optimera sin energianvändning. Genom att använda fastigheten som ett ”virtuellt kraftverk”, med resurser som redan finns till godo – arbetar vi inte bara hållbart utan skapar också en mer flexibel relation mellan producent och användare. Något som resulterar i ett mer balanserat energisystem som möjliggör större andel förnybar energi, säger Karin Jarl Månsson och fortsätter:

– Sverige har legat lite efter sina branschkollegor i Europa, men i maj 2019 öppnade även Svenska Kraftnät upp primärregleringsmarknaden för kunder, såsom till exempel fastighetsbolag. Under 2020 kommer fler marknader att öppnas upp, en som särskilt lämpar sig för den fastighetsägare som är intresserad att investera i ett batteri, där kraven är höga på mycket snabb responstid. Därtill pågår en del regionala piloter för att lösa kapacitetsbrister i elnäten med handel av förbrukningsflexibilitet.

Bästa av två världar

Siemens har sedan en tid tillbaka arbetat med liknande projekt i Finland.

─ Det är nytt och komplext för de flesta fastighetsägare. Men vi har sett en riktig boom på den finska marknaden och hoppas kunna möjliggöra den utvecklingen här i Sverige också. Det är inte så tekniskt komplext som man kan tro, det handlar snarare om installation av mjukvara. Med Siemens extensiva erfarenhet som teknologileverantör samt inom fastighetsautomation kom det här naturligt. Utan en minsta påverkan på fastighetens komfort kan vi låna lite av infrastrukturen en stund, utan att det märks, säger Karin Jarl Månsson och avslutar:

─ Det är det bästa av två världar, optimerad energianvändning leder till att fastighetsägare kan nyttja delar av fastigheten som redan finns för ytterligare en intäktsmöjligt – samtidigt som fastighetssverige kan möjliggöra ett starkare energisystem.

Mer om Virtuella kraftverk kommer Karin Jarl Månsson prata om på Fastighetsmässan, den 27 februari på scen 1, med start 11:30.

    Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig

    Missa inget!

    Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!