2019-09-10 Höj kraven – för branschens skull! https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/jens-xervon-webb.png

Höj kraven – för branschens skull!

– Byggbranschen skulle kunna göra mycket mer genom att ställa krav på transparens vad gäller olycksstatistik och arbetsmiljöarbete, säger Jens Sjöberg, VD för Xervon. Foto: Xervon
Mässor

Skulle större öppenhet kring olycksstatistik och arbetsmiljöarbetets utmaningar kunna innebära konkurrensfördelar för byggbranschens aktörer? Ja, det menar Jens Sjöberg, VD för ställningsbyggnadsföretaget Xervon.

Att det som mäts blir gjort ’What gets measured gets done’ är nog en av affärslivets mest vedertagna sanningar – och slitna klyschor. För Xervon har uppföljningen av säkerhetsrisker, incidenter och olyckor bidragit till bättre arbetsmiljö men också gett resultat på sista raden. Jens Sjöberg berättar:

– Våra ställningsbyggare rör sig många olika, riskfyllda miljöer. Ena dagen bygger vi ställningar inuti en cistern på ett raffinaderi eller trapptorn på ett kärnkraftverk, nästa dag reser vi ett väderskydd över en gymnasieskola. Genom åren har vi sett att säkerhetskulturen varierar stort i de olika branscher vi verkar. Den petrokemiska industrin förväntar sig att vi mäter, följer upp och agerar på alla typer av incidenter samt också att vi öppet delar med oss av våra misstag och erfarenheter. Men så är det inte i alla branscher.

Xervon anammade den petrokemiska industrins metoder och modeller för säkerhetsarbete för mer än tio år sedan. Avvikelser rapporteras och lyfts på alla ledningsnivåer i företaget och bidrar till ett systematiskt och ständigt pågående utvecklingsarbete. Genom att åtgärda ’near misses’ och enklare incidenter är målet att undvika de allvarliga. Och statistiken talar sitt tydliga språk.

– Vi har vävt in säkerhetsfrågorna i allt vi gör och ser i den minsta missen en möjlighet att åtgärda problem innan de leder till olycksfall. Genom att felsäkra våra processer lär vi oss också att göra rätt från början och undviker skador. Det går snett för alla ibland men det som är viktigt är att man ser misstag som möjligheter att lära, inte som något att sopa under mattan. Som leverantör ska vi kunna visa att vi har koll på alla incidenter, har processer för att hantera avvikelser, en ledning som prioriterar säkerheten för alla medarbetare och att vi utvecklas genom våra misstag.

LTI (Lost Time Incidents)

– Det är självklart för oss att följa LTI (Lost Time Incidents) på samma sätt som det är det för alla stora byggbolag och industriföretag. Men varför förväntas inte alla medlemmar i BI redovisa sin olycksstatistik öppet? Byggbranschen utgör vår största kundgrupp och här är olycksstatistik och systematiskt arbetsmiljöarbete sällan något man frågar efter i upphandlingar eller talar högt om. Än mindre utgör det kriterier leverantörer premieras utifrån. Och det bekymrar mig, säger Jens Sjöberg.

Han menar att en i branschen väl förankrad säkerhetskultur också kan bli avgörande för företagens förmåga att på sikt attrahera arbetskraft.

– Europa är sedan flera år vår arbetsmarknad och konkurrensen om kvalificerade ställningsbyggare är tuff. Vårt geografiska läge, klimat och en svagare krona gör inte det hela lättare. Bra arbetsvillkor och säkra arbetsplatser kan komma att bli helt avgörande för att vi ska kunna locka till oss duktiga medarbetare i framtiden, avslutar Jens Sjöberg.

Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!