2019-09-10 Digitala arbetssätt för en säker arbetsplats https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/09/sydstallningar-solvesborg.jpg

Digitala arbetssätt för en säker arbetsplats

Foto: Sydställningar Sölvesborg
Mässor

Sydställningar monterar byggnadsställningar och väderskydd till bygg samt industrin och är en av de aktörer som har valt att auktorisera sig enligt STIB Auktorisation.

Sydställningar valde att auktorisera bolaget bland annat på grund av värdet av ett verksamhetsledningssystem som skapar rätt förutsättningar för medarbetare och leverantörer. Som ett led i det arbetet arbetar nu bolaget mycket med att digitalisera interna arbetsprocesser.
─ Vi arbetar väldigt mycket med att digitalisera och förenkla vårt arbetssätt. Eftersom vi jobbar så pass brett som vi gör ser jag bara fördelar med att digitalisera de processer vi har idag. På så sätt kan vi kommunicera ut rätt information till fler och vi får lättare ut våra policys och arbetssätt, berättar Jonas Möllebro, vd på Sydställningar.

Ett bra exempel är när en ställning lämnas över till kund. Då genomför Sydställningars montörer en kontroll så att allt ser ut som det ska, sedan signeras detta elektroniskt av både montören och beställaren. Ett digitalt dokument skickas sedan till projektchefen och ett till beställaren. Båda får på så sätt ett verifikat att allt är överlämnat enligt de regler som krävs.
─ Vi bygger in både dokument och rutiner i digitaliserade processflöden. Det ställs ju krav på oss som ställningsbyggare och det ställs krav på beställaren enligt arbetsmiljölagen om dokumentation. Vi vill göra dokumentationen till en naturlig del i vardagen och komma ifrån bilden av att det bara ”är en massa pappersarbete” för alla våra ställningsbyggare, det ska snarare ingå i deras arbetssätt.

Säkra arbetsplatser

Som en positiv effekt av det hela blir det även en säkrare arbetsprocess då alla på ett enkelt sätt kommer åt dokument – och det blir även bättre för miljön på grund av ett minskat användande av papper. Det blir också enklare vid generationsskiften att överföra kompetens och kunskap då det finns så mycket mer tillgängligt i de digitala systemen.

Eftersom Sydställningar arbetar så brett som de gör blir det av allt större vikt att arbetsplatserna följer rutiner som alltid skapar säkra miljöer. Nedan följer en lista på bolagets samtliga verksamhetsområden:

Kyrkor och kulturbyggnader

Att renovera en kyrka kräver förståelse och respekt för dess verksamhet och besökare. Det finns även kulturhistoriska värden som bör beaktas på bästa möjliga sätt.
─ Det är lite speciellt när det kommer till kyrkor för då måste du ta lite extra hänsyn till omgivningen, människor besöker gravar och liknande. Det är en känslig verksamhet och man inte bete sig hur som helst. Det är också jätteviktigt att transportera materialet utan att göra någon åverkan på omgivningen. Det är speciella byggnader som kräver speciella uträkningar, så överlämnandet till montörerna är jätteviktigt att det sker på rätt sätt.

Industri

Verksamheten skall helst inte stängas ner under en renovering. Därför gäller det att hitta kreativa lösningar som tillåter fortsatt drift för att undvika produktionsbortfall.
─ Industrier kräver ofta ett ständigt underhåll som behöver speciallösningar när det kommer till ställningar. Det är ofta att man hänger ställningar och det är väldigt bökigt att transportera material på industriområden så mycket går år att skapa en smidig logistik. Det är också många små ställningar som man måste göra individuella riskanalyser så det är jätteviktigt att man har bra arbetsledning på plats.

Renovering

En renovering innebär att ta hänsyn till den nuvarande byggnaden och bygga ställningslösningar som enkelt och smidigt tillåter de önskade förändringarna.
─ Här måste vi också ta in omgivningen och se till att säkra arbetsplatsen. Det är så mycket risker kopplat till detta såklart.

Nybyggen

Plan- och fasadritning. Det är allt! Utifrån detta kan vi skapa en säker och stabil arbetsplats maximalt anpassad för att underlätta byggnationen.
─ Nybyggen är egentligen det som är mest avancerat när det kommer till logistiken med beställaren. Där måste man ha ett bra samarbete med beställaren och hans underentreprenörer för att få ett bra flyt i arbetet. Det här är nog det mest logistikkrävande.

Väderskydd

En torr och väderskyddad arbetsplats skapar ökad säkerhet för dina medarbetare och en god ekonomi då arbetet kan utföras oberoende väder.
─ Det som är det mest kritiska är förarbetet för konstruktionen av ett väderskydd. Förberedelserna, beräkningsunderlag och liknande så att de klarar dimensioneringen som finns. Man måste jobba väldigt mycket med säkerheten kring det hela, om inte minst när det är i en miljö där det finns andra människor runt omkring än de som ska arbeta på plats.

Jonas Möllebro, vd på Sydställningar.

Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!