2019-03-06 Xervon: ”STIB utgör måttstocken för seriositet och långsiktighet” https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/03/xervon-webb.jpg

Xervon: ”STIB utgör måttstocken för seriositet och långsiktighet”

Genrebild. Foto: Xervon
Genrebild. Foto: Xervon
Mässor

Xervon Sweden
Jens Sjöberg, vd

Xervon är en ledande totalleverantör av ställningar och väderskydd till bygg-, anläggnings- och industriprojekt i Sverige. Bolaget hyr ut och monterar ändamålsenliga ställningar och väderskydd för såväl komplexa som riktigt stora och tidskritiska bygg-, anläggnings-, renoverings- och revisionsprojekt.

Varför valde ni att STIB-auktorisera er?

– Vår målsättning är att vara Sveriges tryggaste ställningsföretag. Vi har jobbat väldigt långsiktigt med de här frågorna och det är viktigt för oss att hålla god koll på våra utbildningar och att även bli reviderade. Det är egentligen en intern process för oss – men finns det en auktorisation på marknaden så är det självklart att vi ska ha den.

Vad har STIBs auktorisation betytt för er i praktiken?

– Ställningsbranschen är ännu inte lika konsoliderad som många andra branscher och det har saknats ett ramverk för hur det borde fungera, exempelvis satt av de stora aktörerna. STIBs auktorisation är istället det som utgör måttstocken för vad det innebär att vara ett seriöst, långsiktigt ställningsföretag.

Vad är den största utmaningen i ställningsbranschen?

– En av dem är att de större kunderna har en så stor påverkansmöjlighet. Skulle de välja att konsekvent kräva STIB-auktorisation av alla sina ställningsleverantörer – i upphandlingarna och hela vägen fram till avtalsskrivning – så skulle auktorisationen få så mycket större genomslag än vad den har idag. De stora kunderna sitter själva i Auktorisationsnämnden, så i konsekvensens namn borde auktorisationen ju åtminstone för dessa utgöra ett grundkrav, kan man tycka…

– Det jag också saknar i byggbranschen idag är till exempel en bred systematisk uppföljning av olycksstatistik, för både egen personal och inhyrd. Det här är krav som finns i många andra branscher, exempelvis inom petrokemibranschen. Om det är så att man har en för dålig olycksstatistik ska man inte få lämna anbud överhuvudtaget. Detta saknar jag i auktorisationskravet och i byggbranschen i sin helhet.

Varför ska ställningsentreprenörer auktorisera sig?

Det måste vara ett internt ställningstagande menar Sjöberg, att man har som mål att kvalitetssäkra och förbättra sin verksamhet.

– Idag har man i praktiken ingen avgörande fördel av att vara auktoriserad i upphandlingar. Det blir snarare en begränsning om andra aktörer inte är auktoriserade då ju kraven är högre på oss som är auktoriserade. Det står lite och väger just nu då det finns ett antal större aktörer som avvaktat med att auktorisera sina verksamheter.

– Ställningsbranschen är idag allt mer internationell och präglas av en väldig ryckighet. Auktorisationen kräver att man ska följa svensk standard och ett svenskt ramverk. För att klara stora uppdrag behöver man ofta använda sig av utländska underentreprenörer och har man inte ett auktorisationskrav så följer man istället bara lagkraven, vilka är betydligt mindre omfattande. Auktorisationen kan alltså betraktas som en konkurrensnackdel. Men till syvende och sist handlar frågan om auktorisation om säkerhet, spårbarhet, effektivitet och en långsiktigt tryggare ställningsbransch. Och då måste man jobba på flera fronter. Vi jobbar aktivt med våra underentreprenörer för att hantera kraven från kunderna men också uppfylla de minimikrav som vi tycker att branschen borde enas bakom.

Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!