Mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter

FastighetsMässan arrangeras i Stockholm den 10–11 mars 2021, denna gång i något förändrad form. Mötesplatsen satsar nu helhjärtat på förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter, i kombination med fastighetssäkerhet och utemiljö, som varit två uppskattade inslag på tidigare mässor. Allt eftersom FastighetsMässan vuxit, har mötesplatsen kommit att inkludera stora delar av byggprocessen. Genom att nu smalna av och fokusera enkom på förvaltningsskedet, blir mässans syfte tydligt för såväl besökare som utställare.

”FastighetsMässan har funnits i 10 år och varit en uppskattad mötesplats. Tillsammans med branschen har vi nu renodlat konceptet till att handla om förvaltningsskedet, då det är där fastighetsägare kan göra stora besparingar både i fråga om energi och kostnader. Det finns helt enkelt ett behov av en mötesplats där man som fastighetsägare snabbt kan skaffa sig en överblick över de tjänster och produkter inom förvaltningsområdet som ökar värdet i fastighetsbeståndet.”, säger Karin Lonntorp, klusterchef för FastighetsMässan.

FastighetsMässan är den mötesarena där Stockholms fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltarbolag träffar leverantörer inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö, säkerhet och automation för att skapa driftsäkra, hållbara och lönsamma fastigheter tillsammans. FastighetsMässan kan brytas ner i tre större områden som tillsammans skapar en heltäckande och renodlad mötesplats inom förvaltningsområdet:

1) Fastighetslösningar för insidan av den befintliga fastigheten

2) Produkter och tjänster för en trivsam park & utemiljö

3) Fysiska produkter och IT-lösningar för fastighetssäkerhet & skydd

När FastighetsMässan välkomnar besökarna den 10:e mars på Kistamässan så är det med nya rutiner för hälsa och säkerhet.

 ”Säkerhet har alltid varit en av våra främsta prioriteringar, nu mer än någonsin. Vi har utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär. Allt för att FastighetsMässan ska vara en säker mötesplats för att träffas och göra affärer.”, säger Karin Lonntorp

Fri entré, registrera dig på Fastighetsmässans hemsida – klicka här

    Vill ni ställa ut på mässan – skriv in dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar en säljare på Fastighetsmässan dig