Mässor
2 min lästid

De okända fördelarna med gröna tak

2:a september 2022, 09:28
De okända fördelarna med gröna tak
Helen Johansson, vd på Scandinavian Green Roof Institute.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

På sitt seminarium, med titeln ”Vad kan jag som fastighetsägare vinna på att använda mig av gröna tak och väggar?”, tar Helen Johanson upp såväl kända som okända fördelar med gröna byggnader.

–Gröna tak är ett samlingsbegrepp för att beskriva dels vegetationstäckta tak, dels gröna anläggningar på bjälklag. Gröna tak är inget nytt, det användes redan på vikingatiden. I slutet av 1900-talet återfick gröna tak sin popularitet och på senare år har de fått ett rejält uppsving som en metod för att bidra till en mer hållbar och klimatanpassad stadsbebyggelse. Vi ser även att fastighetsägares intresse för att anlägga gröna tak som en klimatanpassningsåtgärd ökar. På senare tid har allt fler fastighetsägare dessutom fått upp ögonen för de gröna takens ekonomiska fördelar, säger Helen Johansson.

Gröna tak är viktiga för att värna om den biologiska mångfalden i stadsmiljöer. De fyller också en betydelsefull funktion för dagvattenhanteringen. De både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från taken, vilket i sin tur minskar trycket på dagvattensystemet. Gröna tak är ett mycket effektivt sätt att rationalisera dagvattenhanteringen. Studier visar att de kan minska den årliga avrinningen från ett tak med mellan 40 och 90 procent. Ju tjockare växtbädd, desto effektivare reducering.

Bullerdämpande och hälsofrämjande effekter

Ytterligare en aspekt av de gröna taken är dess hälsofördelar. Gröna tak är att sätt att öka växtligheten på ytor i urbana miljöer som annars oftast är hårda och gråa. Att titta ut på ett grönt tak och därigenom ha närhet till grönska har en hälsofrämjande effekt på oss människor. Ytterligare en faktor som kan generera ökat välbefinnande är det faktum att gröna tak dessutom har en bullerdämpande effekt, i synnerhet om växtbädden är relativt tjock.

–Vad många inte känner till är att gröna tak även kan öka solpanelers effektivitet. Solpaneler presterar som bäst vid en yttemperatur på 23 till 25 grader. På traditionella tak blir panelerna ofta betydligt varmare än så. Gröna tak bidrar till att sänka takets och därmed även solpanelernas temperatur, vilket bidrar till att de ökar sin effektivitet. Det beror på att växtligheten på det gröna taket kyler den omgivande luften och därmed svalkar av solpanelerna. Ett traditionellt tak är dessutom ofta sårbart mot UV-ljus och hastiga temperaturskiftningar, medan ett grönt tak i stället har en skyddande effekt på tätskiktet. Det bidrar till att avsevärt förlänga takets livslängd, säger Helen Johansson.

#fastighetsmässan #fastighetsmässan malmö #fastighetsmässan syd #gröna tak #klimat
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0