MässorRosenbad får rejält ansiktslyft
27/06/2019 5min lästid

Rosenbad får rejält ansiktslyft

27/06/2019 5min lästid
Rosenbad får rejält ansiktslyft

Regeringskansliet Rosenbad. Foto: Pixabay/Lena Lindell

“Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra”

Vid tillblivelsen 1902 var Rosenbad i centrala Stockholm ett toppmodernt bankpalats. Den pågående renoveringen av Regeringskansliets lokaler är utformad för att både harmonisera med de befintliga delarna men ändå vara ett tydligt tillskott utifrån nutida och moderna ideal.

I början av 1980-talet flyttade
Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts varför
det nu är nödvändigt med en genomgripande renovering i den 28 500 kvadratmeter
stora byggnaden.

Ändamålsenliga lokaler och säker drift

– Det är ett omfattande projekt med många
åtgärder. Klimatanläggningen måste moderniseras liksom byggnadens tekniska installationer
och ytskikt. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av
tillgänglighet, logistik och orienterbarhet, säger Peter Wallin, fastighetschef
vid Statens Fastighetsverk.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som
hyresgäst erbjudas funktionella, energieffektiva, representativa och flexibla
lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en
rationell drift och en bra framtida förvaltning.

– Projektet ska hålla hög arkitektonisk
kvalitet där en sammanvägd helhet av såväl kulturhistoriska, tekniska,
funktionella, miljömässiga, ekonomiska och estetisk kvalitet är beaktade. Målet
är att inga större åtgärder ska ske inom en 20 till 30 årsperiod, säger Peter
Wallin.

Byggnadsminne med höga säkerhetskrav

Fastigheterna i Statens Fastighetsverks
bestånd är en del av vårt kulturarv. Där ingår även Rosenbad. Byggnaden är
klassificerat som ett byggnadsminne, vilket gör projektet extra intressant – men
som också innebär en utmaning rent antikvariskt.

– Statligt byggnadsminne och en hyresgäst med
höga säkerhetskrav, dessa krav går delvis emot varandra. Ett exempel är att
höjda säkerhetskrav på fastighetens skal innebär stor påverkan på det statliga
byggnadsminnet genom att ingrepp i ursprunglig stomme krävs. Samtidigt så
arbetar vi med att återställa Skånebankens ursprungliga bankhall och andra
kulturhistoriska rum såsom Bella Venezia. SFV jobbar i dessa frågor i nära
samarbete med RAÄ (Riksantikvarieämbetet) då många av åtgärderna är
tillståndspliktiga, avslutar Peter Wallin.

Renoveringen av Rosenbad påbörjades i januari
2019 och ska vara klar sommaren/hösten 2021. Under renoveringen har verksamheten
tillfälligt flyttats till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Arkitektens ord om renoveringen av Rosenbad

Ahrbom & Partner Arkitektkontor gick
efter en LOU-upphandling vinnande ur striden för att ansvara för
totalrenoveringen av Rosenbad. Som husarkitekter för kvarteret hade
arkitektkontoret sedan tidigare genomfört ett flertal studier av möjlig
utveckling av kvarteret.

Rådhuset, Centralposthuset, Handelshögskolan
och Göteborgs stadshus. Meritlistan för Ahrbom & Partner kan göras lång och
en viktig del i arkitektfirmans filosofi består i att, genom varje projekt, använda
sin samlade kompetens för ett framgångsrikt kreativt arbete.

– Vi är både glada och stolta att vi, efter
konkurrensutsättning, fått fortsatt förtroende att arbeta vidare med en system-
och bygghandling. Vi är ett av Sveriges mest erfarna och kompletta
arkitektkontor när det gäller minnesmärkta byggnader och komplicerade
verksamheter, vilket denna utnämning är ett bevis på.

Det säger Gunnar Hellman, ansvarig arkitekt och delägare på Ahrbom & Partner som nu uppdaterar byggnaden. En av deras viktigaste uppgifter är att ställa nutidens behov i relation till byggnadsminnets antikvariska krav och kvaliteter.

Gamla Bondeska palatset från 1790-talet som revs 1898 för bygget av bankpalatset Rosenbad 1902, sedan början av 1980-talet säte för regeringskansliet. Stockholmskällan, okänd fotograf. 1989.

– Arkitekterna och antikvarien är de enda som
har en konstnärlig och humanistisk utbildning i ett byggprojekt. En av våra
huvuduppgifter är därför att guida och lotsa den tekniska kompetensen rätt. Vi
jobbar med otroligt många speciallösningar, och har även fått improvisera fram
olika lösningar, allt eftersom nya behov och krav ska tillgodoses.

– Uppdraget innefattar en arkitektonisk,
konstnärlig, antikvarisk och teknisk anpassning där allt som planeras och
genomförs är i enlighet med Statens fastighetsverks och verksamhetens krav, som
i detta fall bland annat innebär ett unikt och komplext säkerhetsbehov.

Den största utmaningen är projektets
omfattning berättar Gunnar Hellman. Det är höga krav på oss som sitter och
ritar till de som planerar och producerar, fortsätter han. Och just på grund av
detta har Statens fastighetsverk valt att ha ett gemensamt projektkontor för
alla inblandade.

– Uppdraget kräver tät kontakt med
förvaltare, specialister, otaliga konstruktörer, entreprenörer och hantverkare.
Vi är många som arbetar intensivt för att ro det till synes, omfattande och
komplexa projekt i hamn. Det är ett fantastiskt spännande samarbete och en
erfarenhet som vi sent kommer glömma och såklart, en stor händelse i
stadsbilden, även om kvarteret kommer att vara sig likt när byggställningarna
tas bort om några år, avslutar Gunnar Hellman.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!