MässorLevande och nytänkande – Inre hamnen ligger i framkant på många sätt
14/02/2019 3min lästid

Levande och nytänkande – Inre hamnen ligger i framkant på många sätt

14/02/2019 3min lästid
Levande och nytänkande  – Inre hamnen ligger i framkant på många sätt

Illustration, Inre Hamnen. Källa: Rick Arango Marcano

“Det är ett väldigt speciellt projekt”.

Den befintliga hamnen i Norrköping är under omvandling. Här ska hamn bli innerstad samtidigt som hamnen i sig får ett nytt hem. Allt som allt ska 3 000 bostäder byggas i vad som ska bli Sveriges härligaste stadsmiljö.

Sedan beslutet om att bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken har planerna för Inre hamnen, som länge legat i startgroparna, fått ny fart. Norrköpings sömniga hamnverksamhet optimeras och flyttas, samtidigt som staden nu tar vara på det fina läget vid vattnet.

– Ur ett regionalt perspektiv är det ett ganska ovanligt projekt. Vi försöker att flytta staden närmare havet och vattnet och ta vara på de attraktioner och möjligheter som finns, säger Projektledare, Fredrik Wallin från Norrköpings kommun och fortsätter:

– Det är ett stort projekt för oss i kommunen. 3 000 bostäder, skola, kontor och andra verksamheter ska byggas. Samtidigt är det viktigt att det blir en samlingspunkt för hela staden. Det är därför vi jobbar mycket med inslag av kanaler, småbåtshamn, kajer och bryggor. På så sätt kan vi skapa ett värde för alla i Norrköping, säger Projektledare, Fredrik Wallin från Norrköpings kommun.

Wallin lyfter också samarbetet med byggföretagen som unikt, där visionen ”laget är bättre än jaget” ska inspirera alla att arbeta mot samma mål.

– Det är väldigt speciellt, jag tror inte att någon i Sverige har drivit det så långt som vi har gjort.

Då och nu

Platsen har länge haft en historisk betydelse. Motala ströms mynning i Bråviken kan beskrivas som en port in till Östergötland under både förhistorisk och historisk tid. Att inspirationen till den nya stadsdelen tar avstamp i hamnens anrika historia blev en självklarhet.

– Norrköpingsborna har tidigare uppskattat att man har bevarat och omvandlat gamla industribyggnader och fabriker och fyllt det med liv genom att skapa universitet och bostäder. För hamnen har vi tagit fram ett så kallat kulör och materialprogram, med bland annat färger som finns i hamnen med inspiration från gripklor, master, beläggningar och mycket annat. Hus och landskap som ritas med utgångspunkt i programmet. Det är ett speciellt sätt att jobba på.

Ostlänken, en viktig knytpunkt

Förutom att knyta an till dåtiden, lyckas projektet även möta framtiden. Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Med ett stopp i Norrköping såklart.

– Inre hamnen är ett av de första större projekten som byggs intill Ostlänken. Genom att länka samman Inre hamnen med höghastighetsnätet kan vi göra nytta av projektet ytterligare, det är viktigt säger Wallin.

Projektet Inre hamnen är uppdelad i två etapper. Den första etappen om 1 000 bostäder, är planlagd och där byggs nu kajer och kanaler. Om ungefär ett år (i skrivande stund) går projektet vidare med tilldelning i etapp två för 2 000 bostäder, vilket planarbete just nu genomförs.

Fakta
Earth Autopsy

Norrköpings kommun har varit med i ett EU-projekt och tagit fram ett visualiseringsverktyg i samband med Inre hamnen. Genom verktyget kan man lära sig en plats historia med en helt ny teknik som visar hur föroreningarna ligger i marken. Ett väsentligt inslag för Inre hamnen, då den äldre industrimarken fortfarande präglas av dåtidens verksamheter.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!