MässorSamverkan nyckeln till en cirkulär byggbransch
14/02/2019 4min lästid

Samverkan nyckeln till en cirkulär byggbransch

14/02/2019 4min lästid
Samverkan nyckeln till en cirkulär byggbransch

Marianne Hedberg, Miljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Foto: Sveriges Byggindustrier

“För att lyckas med en långsiktig hållbarhet i samhället måste vi titta på helheten.”

Begreppet cirkulär ekonomi har fått en central roll i svensk byggindustri. Branschaktuellt har pratat med Sveriges Byggindustrier som föreläser om Cirkulär ekonomi på Fastighetsmässan 6 mars – och varför det är så viktigt för byggbranschen idag och i framtiden.

Byggbranschen har länge arbetat med liknande åtgärder, men ändå har begreppet cirkulär ekonomi fått fart på senare år. Delvis på grund av Europeiska kommissionens meddelande M2015/04155/Mm som fortsätter att ge ringar på vattnet.

– Sveriges Byggindustrier jobbar en hel del med cirkulär ekonomi. Byggsektorn är en väldigt viktig del för vägen framåt och har, samt kommer ha, en stor påverkan på miljön. Det är också här som vi kommer in, för att stödja byggentreprenörerna att göra rätt i deras verksamhet, säger Marianne Hedberg, Miljöexpert på Sveriges Byggindustrier.

”Vi måste titta på helheten”

Effektivisering är inget nytt, berättar Hedberg. Det har fått en liten skjuts på senare år, speciellt på grund av kopplingen till miljöpåverkan. Men det är också viktigt att lyfta in andra delar än miljöpåverkan, för att få ett helhetsgrepp om vad cirkulär ekonomi innebär.

– För att lyckas med en långsiktig hållbarhet i samhället måste vi titta på helheten. Vi måste ta tag i alla frågor samtidigt. Det betyder att vi till exempel inte kan rädda klimatet på bekostnad av den biologiska mångfalden, eller tvärt om. Vi måste vara smarta, säger Hedberg och fortsätter:

– Vi måste till exempel också kolla på användning av material både från ett livscykelperspektiv och med aktiva insatser för utfasning av ämnen med oönskade/farliga egenskaper som kan påverka både hälsa och miljö.

Men det här är inget nytt, byggsektorn har länge jobbat med hållbara material.

– När jag först kom in i byggbranschen blev jag involverad i ett arbete med delvis Byggvarubedömningen och BASTA* – system för miljövärdering av byggprodukter utifrån kemiskt innehåll. Det här arbetet är en jätteviktig del av cirkulär ekonomi och en hjärtefråga för mig.

Färdplan Fossilfritt samhälle

Det finns en vilja i branschen, menar Hedberg, men vägen till att nå målet är inte alltid lätt. Sveriges Byggindustrier har åtagit sig ansvaret för att implementeringen av ”Färdplanen för fossilfri och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor” som lämnades in till regeringen i april 2018. Arbetet projektleddes av Skanska och målet är att samla alla i byggsektorns värdekedja kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige.

– Jag ser samverkan som den allra viktigaste punkten om vi ska klara det här. Värdekedjan från idé till färdig produkt är en lång process där samverkan får en betydande roll. Byggbranschen präglas av långa perspektiv och vi måste få det att funka hela vägen. Samtidigt måste helhetsperspektivet på hållbart samhällsbyggande finnas med. Det är en stor utmaning, säger Hedberg och fortsätter:

– Vi är jätteduktiga att ställa krav i den här branschen, men vi har varit sämre på att följa upp dem. Min förhoppning är att färdplanens första projekt ska leda till en slags branschöverenskommelse om krav och uppföljning inom bygg- och fastighetssektor.

Sveriges Byggindustrier (tillsammans med WSP) föreläser den 6 mars på Fastighetsmässan under rubriken ”Cirkulär ekonomi – Hur får vi det att hända i fastighetsbranschen?”

Fakta
Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning

Dessa riktlinjer syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Riktlinjerna är ett verktyg för att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin och för att möta förväntningarna i övrigt från samhället på branschens material- och avfallshantering. Riktlinjerna går därför i vissa fall utöver de mer konkreta kraven i lagstiftningen.
Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för följande moment:

– Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen

– Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning

– Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid byggproduktion

Fakta
*BASTA

BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA- alternativt BETA-kriterierna.  Informationen i systemet tredjepartsgranskas och kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare.

BASTA stöds av samhällsbyggnadssektorns stora aktörer och av myndigheter så som Kemikalieinspektionen och Trafikverket. BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.

Andra system som används i branschen är Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!