KraftvärmeVärtans sista kolpanna avvecklas
9/12/2019 3min lästid

Värtans sista kolpanna avvecklas

9/12/2019 3min lästid
Värtans sista kolpanna avvecklas

Stängningen av KVV6 innebär att all planerad användning av kol upphör. Bildkälla: Stockholm Exergi

“Vi har hela tiden haft för avsikt att stänga KVV6 inom kort, men skatteändringarna har varit en faktor som påverkat att beslutet tas redan nu.”

Nyligen kom beskedet, Stockholm Exergi har beslutat att den sista kolpannan i verksamheten, en panna vid kraftvärmeverk 6, Värtaverket, kommer att stängas vid utgången av driftsäsongen 2019/2020. 

– Vi har en tydlig inriktning på vår verksamhet och det är att vi ska vara resurs- och klimatneutrala och det är glädjande att vi kan fasa ut det sista kolet från Stockholms fjärrvärmesystem redan nu, två år före plan. Samtidigt innebär det en utmaning då vi inte kunnat bygga ut förnybar produktion i en lika snabb takt. Därför arbetar vi intensivt inte bara med utfasningen utan också med att optimera vår verksamhet så att vi kan garantera leveranstryggheten för våra kunder, säger vd och koncernchef Anders Egelrud.

Nya skatter trycker på

Tidigare under 2019 förändrades skattebestämmelser för användning av fossila bränslen i kraftvärmeanläggningar, vilket har gett kraftigt ökade kostnaden för att använda KVV6. Anders Egelrud berättar att även detta har påverkat beslutet.  

– Vi har hela tiden haft för avsikt att stänga KVV6 inom kort, men skatteändringarna har varit en faktor som påverkat att beslutet tas redan nu. Vi måste optimera vår verksamhet även ekonomiskt och har därför gjort noggranna analyser av hur vi bäst ska driva verksamheten vidare utifrån dagens förutsättningar. Vår plan framåt bygger bland annat på fortsatta satsningar på förnybar produktion och på att utveckla tekniken i fjärrvärmesystemet så att vi kan utjämna toppar och dalar i värmetillgången. 

På lite längre sikt så kvarstår behovet av att bygga ut produktionskapaciteten i Stockholmsområdet, både för att skapa större marginaler i systemet och för att möjliggöra etablering av flera företag och bostadsområden i regionen. 

Fakta: KVV6 

Pannor: 2 stycken trycksatta virvelbäddspannor (ånga) med ångturbin och gasturbin. 
Bränsle: Stenkol med inblandning av krossade olivkärnor 
Effekt: 454 MW (250 MWvärme+ 145 MWel) 
Togs i drift: 1989 
Stängs: En panna stängdes under våren 2019. Den sista pannan stängs våren 2020. 

Fakta: Värtaverket 

Värtaverket består av många olika produktionsanläggningar  

  • KVV8 (kraftvärmeverk 8) är basanläggning och använder biobränsle i form av grot (grenar och toppar) samt andra rester från skogs- och träindustri. 
  • KVV6 (kraftvärmeverk 6) kommer att stängas våren 2020, använder stenkol med inblandning av krossade olivkärnor.  
  • KVV1 (kraftvärmeverk 1) konverteras till bioolja och renoveras som en del i att säkerställa eleffekt i Stockholm.  
  • Flera hetvattenpannor och ångpannor för spets- och reservproduktion. 
  • Flera värmepumpanläggningar som används som kylmaskiner för fjärrkyla sommartid. 

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!