KraftvärmeJätteprojektet behöver en halv miljard för framdrift
19/06/2017 2min lästid

Jätteprojektet behöver en halv miljard för framdrift

19/06/2017 2min lästid
Jätteprojektet behöver en halv miljard för framdrift

Illustration framtidens Sobacken.
Bildkälla Borås Energi Miljö

“Bolaget ser allvarligt på den uppkomna utvecklingen”

Nu har projektet med att bygga ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås pågått under ganska exakt två år. Om två år planeras anläggningarna att driftsättas, man kan säga att projektet tidsmässigt är halvvägs. I nuläget kan bolaget enklare se varthän respektive entreprenad går både arbetsmässigt, tids- och kostnadsmässigt.

Borås Energi och Miljö behöver en utökad investeringsram med 500 miljoner kronor för projektets framdrift.

– Bolaget ser allvarligt på den uppkomna utvecklingen och arbetar intensivt för att hantera detta. Dock kommer ursprunglig budget för respektive delprojekt att behållas. Den utökade budgetramen kommer endast att användas för de oförutsedda projektkostnaderna som hittills har identifierats, säger Eva Théen-Johansson Styrelseordförande i bolaget.

Projektet kommer att finansieras av VA-kollektivet och av fjärrvärmekunderna. För VA motsvarar den utökade budgetramen en kostnadsökning på ca 6 % som en engångskostnad. Bolagets ambition är att med olika kostnadsbesparingar göra så att denna extra kostnad mot kunderna inte ska behöva tas ut i framtiden.

Fjärrvärmepriset måste vara konkurrenskraftigt och målet är att kostnadsökningarna för fjärrvärmen ska hanteras inom bolaget. Den prognostiserade resultatpåverkan av den utökade investeringsramen är ca 8 miljoner kronor för fjärrvärmen, vilket motsvarar ca 1 % av bolagets totala omsättning.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!