KollektivtrafikRekordår på spår för SL
18/01/2021 3min lästid

Rekordår på spår för SL

18/01/2021 3min lästid
Rekordår på spår för SL

Foto: SLL

99 av 100 tunnelbanetåg kom i tid.

Både pendeltåg och tunnelbana slog rekord i punktlighet 2020. För pendeltågen var punktligheten 96 procent över helåret. Tunnelbanan landade på 99 procent.  – Ett rekordår på spår för SL, konstaterar trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

– Punktliga tåg som rullar i full trafik visar att kollektivtrafiken klarar av att prestera under en utmanande tid. Det ska kollektivtrafikens hjältar till medarbetare tackas för. 2020 var ett rekordår på spår för SL, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– Att 99 av 100 tunnelbanetåg och 96 av 100 pendeltåg kommer i tid är inte att underskatta. Det är en trygghet för den som verkligen måste resa under, genom och efter pandemin. Långsiktigt är det också ett sätt att locka fler tillbaka till kollektivtrafiken efter pandemin då fler kan förlita sig på att trafiken håller hög standard, säger Kristoffer Tamsons (M).

Fakta:
Totalt 93,5 procent av alla tågavgångar i hela landet kom i tid till sin slutdestination under 2020. Detta enligt Trafikverkets årssammanställning. Pendeltågen sticker ut i positiv bemärkelse i årssammanställningen. I riket som helhet har pendeltågen haft en punktlighet om 95,7 procent. Detta jämfört med långdistanståg och godståg som haft en punktlighet om 86,7 respektive 82,9 procent. 

Majoriteten av alla pendeltågsresor sker i SL-trafiken och för SL har 2020 varit ett rekordår i punktlighet. Sammantaget för 2020 körde SL pendeltågstrafiken i full trafik och SL:s pendeltåg hade en punktlighet på 96 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med 2019 och 6,4 procentenheter jämfört med 2018. 2020 är det punktligaste året i pendeltågens historia. Detta som följd av flera gemensamma insatser på underhållssidan för att säkra en förbättrad pendeltågstrafik i Stockholmsregionen. Under december 2020 förnyades samarbetet mellan MTR, Trafikverket och Region Stockholm.

SL räknar ett tåg som punktlig om det ankommer till sin hållplats inom 3 minuter från avsatt tid. Detta skiljer sig från Trafikverket, som mäter punktligheten på den svenska järnvägen med en mer generös förseningsgräns på 5 minuter.

Även för tunnelbanan var 2020 ett rekordår. Tunnelbanans punktlighetssiffror för helåret 2020 landade på rekordhöga 99 procent.

En starkt bidragande faktor är förstås att resenärstrycket är lägre än vanligt under coronapandemin. Samtidigt har SL:s operatör arbetat mer effektivt för att köra tunnelbanan i full trafik och sprida belastning mellan tåg, anpassa körtiderna efter faktiska behov och skapa tillräcklig robusthet och återställningsförmåga för att hantera de mindre avvikelser som inträffar dagligen med så liten påverkan på resenären som möjligt. 

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!