KollektivtrafikNCC får uppdrag värt 800 miljoner kronor
4/11/2020 2min lästid

NCC får uppdrag värt 800 miljoner kronor

4/11/2020 2min lästid
NCC får uppdrag värt 800 miljoner kronor

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen. Illustration: Ahnborg Arkitekter

Anlitas av Region Stockholm för bygget av nya tunnelbanedepån.

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholm att bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen, söder om Stockholm.
Affären är en samverkansentreprenad och har ett ordervärde på cirka 800 miljoner kronor.

NCC:s uppdrag omfattar utbyggnad av den befintliga depån i Högdalen som byggs ut för att ge plats åt de nya tåg som behövs när tunnelbanenätet växer. Den nya depån kommer att kunna serva både grön och blå linjes tåg.

Befintlig depå kommer att utvidgas söderut i marknivå för att ge plats åt bland annat nya uppställningshallar, städhallar, klotter- och saneringshallar och en verkstadsbyggnad. Totalt kommer sju byggnader att uppföras inom depåområdet.

Utöver byggnationerna ingår även markarbeten och ledningsomläggningar. För Högdalsdepån innebär utbyggnaden att kapaciteten kommer att öka från dagens 28 uppställningsplatser till totalt 40 tåg ovan jord.

Byggnaderna får en enhetlig gestaltning i enkel funktionell stil så att de tillsammans bildar en tydlig årsring till den befintliga depån. Fasaderna får ljusa färger med klotterresistenta ytskikt.

Projekteringen påbörjas omgående och depån beräknas stå klar hösten 2025.

Affären uppgår till cirka 800 miljoner kronor och orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden. Entreprenaden utförs tillsammans med NCC Infrastructure.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!