JärnvägMälartrafik rasar mot SJ
22.11.2021 12:40 2 min lästid

Mälartrafik rasar mot SJ

22.11.2021 12:40 2 min lästid

Bild: Wikimedia Commons

Skarpa krav om ersättning och upprörda tongångar om raserat förtroende är resultatet av en mängd inställda tågavgångar senaste veckorna.  

Malin Rothenborg
0

I slutet av oktober införde SJ ett påfallande bristfälligt planeringssystem som har lett till 140 inställda avgångar i Stockholm-Mälardalen de senaste två veckorna. Var femte tågavgång med Mälartåg var inställd under fredagen och Mälardalstrafik arbetar i dagliga uppföljningar med SJ för att säkerställa återgång till ordinarie tidtabell.

Nu framlägger Mälardalstrafik krav om ersättning från SJ för den stoppade trafiken, vilket framgår av ett pressmeddelande.

– Att SJ ställer in vart femte tåg i Stockholm-Mälardalen gör mig heligt förbannad. Trafiken måste komma igång igen och resenärerna måste kunna lita på att tåget kommer. SJ måste ersätta för den skada man åsamkat, inte bara vår kollektivtrafik, utan också alla pendlare i Stockholm-Mälardalen, säger Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande Mälardalstrafik och trafikregionråd i Region Stockholm.

– SJ:s katastrofhantering handlar till syvende och sist om vanligt folk som inte kommer i väg till jobbet eller skolan. Man förlorar arbetsinkomst och det kostar även samhället enorma summor. Det här är inget annat än ett rejält kaos och haveri som SJ lämpat över på vanligt folk som försöker få sin vardag att gå ihop, säger Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalstrafik och regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

– Det är riktigt provocerande att SJ har haft förmåga att köra trafik mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö,  samtidigt som trafiken i Stockholm-Mälardalen ensidigt ställs in. Här börjar och slutar åtta av tio tågresor. Då måste statens eget järnvägsbolag sätta in resurser och kompetens som säkrar kollektivtrafik i det område i landet där det finns flest resenärer, säger Johan Örjes (C), ledamot i Mälardalstrafik och regionråd i Region Uppsala.

– Att ett så stort bolag som SJ misslyckas så med att införa ett nytt IT-system är alarmerande. Vi i Mälardalen och även Bergslagen har drabbats extra hårt och det kan SJ ännu inte förklara och än värre inte kunnat rätta till, säger Nina Höijer (S), ledamot Mälardalstrafik och regionråd i Region Örebro län.

– SJ:s haveri och oförmåga har omkullkastat människors hela vardag. Människor kommer inte till eller från arbete och studier och kan inte heller hämta sina barn på förskolan. Det är helt oacceptabelt och vi utkräver ansvarstagande av SJ, säger Martin Tollén (S), ersättare Mälardalstrafik och 1:e vice ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Från SJ:s sida har tongångarna om väntade trafikstörningar varit betydligt mer avslappnade. I ett pressmeddelande från 11 november varskor SJ om inställda avgångar som ska ske ”på ett sätt som gör att kundpåverkan blir så liten som möjligt”.

– Vi brukar likna systembytet med ett hjärt- och lungbyte, och då kan man förstå att det inte går att genomföra ett sådant byte utan att det uppstår en del inkörningsproblem. Det är det vi har just nu, och det har lett till en del personalbrist som tvingar oss att ställa in enstaka avgångar, sade SJs presschef Tobbe Lundell.

Vidare löd informationen att det i majoriteten av fall skulle komma att finnas alternativa avgångar i närtid, eller andra alternativ som buss och andra tågförbindelser, samt att SJ själva ”i vissa fall” skulle bidra med ersättningstrafik.

– På totalen är det en väldigt liten del av SJs trafik som påverkas av detta och vi gör allt vi kan för att komma till rätta med de problem vi har. Samtidigt har vi full förståelse för att kunder drabbas och tvingas planera sin resa på ett annat sätt än tänkt, och det beklagar vi verkligen, sade Tobbe Lundell.

Vidden av trafikproblemen som har uppstått är dock oförsvarbart från Mälartrafiks perspektiv, varför kravet om ersättning ses som en självklarhet.

– Vi kan inte se detta på något annat sätt än ett avtalsbrott från SJ:s sida som slår mot Stockholm-Mälardalen och inte minst Västmanland. Förtroendet för SJ är raserat och vi förväntar oss att SJ gör rätt ifrån sig, säger Tommy Levinsson (S), ledamot i Mälardalstrafik och regionråd i Region Västmanland.

Fakta

  • I slutet på oktober införde SJ ett nytt planeringssystem i hela landet, för att effektivare kunna planera trafik och personal. Detta systembyte har nu orsakat stora problem och utmaningar för tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen. För att hantera denna personalbrist har SJ valt att ställa in ett stort antal avgångar. De inställda avgångarna har ensidigt drabbat resenärerna i Stockholm-Mälardalen. Övrig trafik hos SJ har körts i stort sett som vanligt.  
  • Under de senaste två veckorna har över 140 avgångar  ställts in och vi ser just nu inte att SJ har någon lösning på problemet. Med start på fredagen är var femte Mälartågsavgång inställd och att detta kan fortsätta även under kommande veckor.
  • För att reducera följderna av problemet arbetar Mälardalstrafik intensivt för att hitta alternativa tillfälliga lösningar, till exempel ersättningstrafik med buss samt möjlighet för resenärerna med biljett till Mälartåg att resa i parallell trafik som bedrivs av SJ.
  • Mälardalstrafik har även infört dagliga uppföljningar med SJs högsta ledning i syfte att SJ så snart som möjligt ska återgå till ordinarie tidtabell för Stockholm-Mälardalen med Mälartåg.
  • Mälardalstrafik undersöker nu alla möjligheter att kräva ersättning från SJ för avtalsbrott kopplat till den trafik som är beställd och ska köras som del av den upphandlade trafiken i Stockholm-Mälardalen.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!