JärnvägPersonresor ökar medan godset minskar på järnvägen
20/10/2014 1min lästid

Personresor ökar medan godset minskar på järnvägen

20/10/2014 1min lästid
Personresor ökar medan godset minskar på järnvägen

Järnvägssystemet används allt mer och trenden är att persontransporter tar en större del.

Järnvägssystemet används allt mer och trenden är att persontransporter tar en större del. Mellan 2008 och 2013 ökade trafiken med persontåg med 19 procent, samtidigt som trafiken med godståg minskade med 21 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2013 rullade tågen i sammanlagt 151 miljoner kilometer, vilket var mer än något annat år. Det var en ökning sedan året före med 4 procent. Trenden har pågått länge. Ökningen var 30 procent sedan år 2000 och 47 procent sedan 1990.

– Utvecklingen går åt olika håll för gods- och persontransporter. På godssidan kom återhämtningen efter fallet 2009 av sig och förbyttes till en nedgång tre år i rad. På passagerarsidan växer det regionala resandet och kan snart vara större än det långväga även när man räknar in reslängderna, säger Jan Östlund, projektledare på Trafikanalys.

År 2013 gjordes 200 miljoner personresor, vilket var fler än någonsin och 4 procent mer än 2012. Regionalt resande dominerar med 180 miljoner resor 2013.

Den transporterade godsmängden ökade 2013 med 2 procent jämfört med året före till 67,3 miljoner ton. Transportarbetet med gods på järnväg minskade däremot med 6 procent till 20,8 miljarder tonkilometer under 2013. Det är i utrikes trafik som järnvägstransporterna haft sin starkaste utveckling. Under de fem åren 2008–2013 ökade utrikes godstransporter med 10 procent och inrikes minskade med 18 procent.

Källa: Trafikanalys.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!