2021-03-12 Arbetet rör sig vidare vid Trafikplats Vinsta https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/skanska-vinsta.jpg

Arbetet rör sig vidare vid Trafikplats Vinsta

Per Eltin, Skanskas projektchef
Per Eltin, Skanskas projektchef
Vägar

Projektet avser länken mellan Stockholms västerort och tunnlarna för nya E4 Förbifart Stockholm. Projektet omfattar bland annat två cirkulationsplatser, breddning av Bergslagsvägen och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet. Per Eltin, Skanskas projektchef, berättar om vad som sker i etappen som ska vara slutförd under 2023.

Vad händer vid Trafikplats Vinsta just nu? Och vilka arbeten väntar under våren?
– I FSE401, Trafikplats Vinsta, pågår just nu stora ledningsomläggningar av VA, byggnation av betongtunnlar och grundläggningsarbeten för broar, säger Per Eltin, projektchef hos Skanska.

Vilka arbeten väntar under våren?
– Under våren så kommer vi att arbeta vidare med omläggning av VA, vissa trafikomläggningar och sprängningar för grundläggning av broar i Johannelund, säger Per Eltin.

Det handlar om ett komplext projekt som pågår i ett logistiskt myller. Hur jobbar ni med säkerhet i er etapp?
– Vi arbetar mycket med arbetsberedningar och tidig involvering av inblandade i riskarbetet. Detta för att vi ska kunna arbeta säkert vid trafiklösningar, där vi bland annat flyttar Bergslagsvägen till ett temporärt läge, säger Per Eltin.

Hur fungerar samarbetet med Trafikverket och övriga inblandade aktörer?
– FSE401 tpl Vinsta är en entreprenad i samverkan. Vi har ett mycket gott samarbete med Trafikverket, ledningsintressenter, samt intilliggande entreprenader, säger Per Eltin.

SPONSRAD INTERVJU – ENTREPRENÖREN XYLEM KOMMENTERAR:

I Förbifart Stockholm bidrar Xylem med sitt tekniska kunnande och sin erfarenhet kring vattnets kretslopp.

– Vi leder bland annat om befintliga dag och spillvattenledningar som finns på arbetsområdet under projektets gång. Vi har precis satt igång med vår femte etapp av cirka tio. Vi möjliggör så att projektet har minimalt med störningar under tidplanen och gör detta på ett hållbart och miljövänligt sätt, säger Sargon Melki, Rentalchef på Xylem.

Har ni några särskilda utmaningar i projektet?
– En av utmaningarna har varit begränsningen av platsen på arbetsområdet samt placeringen av pumparna och tryckledningen. Ledningen får inte störa transporter till och från arbetsplatsen, så flexibilitet mellan beställare och leverantör är viktiga förutsättningar för att lyckas med sådana här projekt. På vissa platser måste vi pumpa direkt ur ledningarna för att kunna utföra själva förbipumpningen. Det är dock inget vi inte klarar av, säger Sargon Melki.

Hur har samarbetet med Skanska och övriga entreprenörer fungerat?
– Skanska önskar vår specialkompetens för att kunna fokusera helt på sin egen kärnverksamhet. Xylem har varit mer eller mindre på samtliga etappområden som har med Förbifarten att göra och levererar i samtliga. Vi har haft många bra samarbeten med Skanska under tidigare projekt och det här är inget undantag. Etappen är stor och komplicerad, så god kommunikation är A och O. Något som aldrig är ett problem med Skanska, säger Sargon Melki.

TEXT: Jesper Norell

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!