VägarSvåra markförhållanden försenar vägbygge
08.02.2021 10:55 3 min lästid

Svåra markförhållanden försenar vägbygge

08.02.2021 10:55 3 min lästid
Foto: Trafikverket

Foto: Trafikverket

Markförhållandena är mer komplicerade än vad de geotekniska undersökningarna visade.

Myrna Whitaker
0

Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga beräknas bli försenad med cirka 1,5 år. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade.

En kombination av berg, vatten och lera gör att Trafikverket behöver söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Bygget kan återupptas och slutföras först när denna process är klar och förväntas därför stå klar tidigast våren 2023. 

– Det här projektet är efterlängtat av många och vi arbetar för att det ska bli färdigt så snart som möjligt. Samtidigt måste vi vara helt säkra, både för att konstruktionen ska bli garanterat stabil och för att omgivningen ska påverkas så lite som möjligt. Vi har till exempel både grundvatten och arbetsmiljö att ta hänsyn till. Den här tillståndsprocessen gör att tidplanen förskjuts, men är också nödvändig för ett bra slutresultat, säger Nicklas Broberg, projektledare på Trafikverket, och understryker att i det läge som nu uppkommit får vi inte fortsätta utan ett tillstånd för de åtgärder som måste göras. 

Ombyggnaden av Ekebykorset innebär att Trafikverket bygger en cirkulationsplats och en planskild gång- och cykeltunnel. Åtgärderna är en viktig satsning för att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Spara den här artikeln

Missa inget! Prenumerera gratis på nyhetsbrevet

Prenumerera på Branschaktuellt’s nyhetsbrev – det är helt kostnadsfritt!