2020-10-19 Köpte snöröjning för 27 miljoner utan upphandling https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2012/11/snorojning-Bild Foto Kerstin Eriksson.jpg

Köpte snöröjning för 27 miljoner utan upphandling

Snöröjning. Foto: Kerstin Eriksson
Upphandlingens värde uppgår till 26 730 000 kronor. Foto: Kerstin Eriksson
Vägar

Huddinge kommun valde att direktupphandla vinterväghållning med motiveringen att snöröjning är en samhällsviktig funktion. 
Men Konkurrensverket anser att upphandlingen är felaktig och kräver kommunen på två miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

I februari 2019 påbörjade Huddinge kommun arbetet med en ny upphandling av vinterväghållning. I september avbröt de upphandlingen eftersom man identifierat brister i upphandlingsunderlaget.

För att inte riskera att stå utan leverantör av snöröjningen inför vintersäsongen 2019–2020 valde kommunen att direktupphandla vinterväghållning. Motiveringen var att snöröjning är en samhällsviktig funktion. Direktupphandlingen, som inte föregicks av någon annonsering, gjordes med hänvisning till synnerlig brådska. Upphandlingens värde uppgår till 26 730 000 kronor.

Konkurrensverket anser att kommunen har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling eftersom omständigheterna inte motiverar ett undantag från annonseringsskyldigheten på grund av synnerlig brådska.

– Undantaget för synnerlig brådska får enbart användas under mycket särskilda förutsättningar. Det är viktigt att en upphandlande myndighet på grund av sitt eget agerande inte försätter sig i en sådan situation att utrymme saknas för att genomföra väl planerade inköp, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Huddinge kommun döms att betala två miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!