Infrastruktur Vägar
2 min lästid

"Nu testar vi inte längre, nu kör vi."

15:e oktober 2020, 10:45
Tomas Eneroth, infrastrukturminister. Foto: Björn Nordqvist
Anna Sjöström Anna Sjöström
Like 0

– Nu testar vi inte längre, nu kör vi, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth på en presskonferens om snabbare elektrifiering av transportbranschen.
Bland annat har regeringen fattat beslut om att tillsätta en elektrifieringskommission.

– Mitt i den pågående pandemin finns det en risk att arbetet med elektrifiering av transportsektorn helt stannar av. Men vi ska göra tvärtom. Vi ska öka tempot och signalera att vi vill och har en framtidstro – vi vet att vi kan klara klimatmålet, inledde Eneroth.

Sverige ska vara en förebild, menar han. Och om Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland är transportsektorn en viktig del, eftersom transportsektorn står för nära en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige i dag.

Åtgärderna som presenterades bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Elektrifieringskommission:
Kommissionen leds av Tomas Eneroth och består av ledamöter från både näringsliv och offentlig sektor. De ska identifiera åtgärder som kan öka takten i elektrifieringen på transportområdet.
De ska till exempel belysa finansieringsfrågor, möjliga affärsmodeller och hur el vid behov snabbt kan dras fram till elväg och laddinfrastruktur för snabbladdning.

Utredning om elvägar:
Trafikverket ska planera för en utbyggnad av elvägar längs det statliga vägnätet.
Det övergripande syftet är att kraftigt minska utsläppen från vägtrafik för att klimatmålen ska kunna nås. Ett antagande är att detta innebär elektrifiering av sammantaget 3 000 kilometer, varav 2 000 kilometer av de mest trafikerade stråken längs det statliga vägnätet till år 2030. De resterande 1 000 kilometrarna, till år 2035.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2021. 

Snabbladdning av tunga fordon:
Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs större vägar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2021.

Reglering och finansiering av elvägar ska utredas:
En särskild utredare får i uppdrag att analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas och hur drift och underhåll av elvägar kan finansieras.
Utredaren ska utarbeta nödvändiga författningsförslag och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 september 2021.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0