2020-10-06 Miljarder satsas på olycksdrabbad väg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/10/malmtransport_bro.jpg

Miljarder satsas på olycksdrabbad väg

1,2 miljarder investeras i vägarna Kaunisvaara-Svappavaara, enligt ett avtal mellan Trafikverket och Kaunis Iron.
1,2 miljarder investeras i vägarna Kaunisvaara-Svappavaara, enligt ett avtal mellan Trafikverket och Kaunis Iron. Foto: Gun-Marie Mårtensson
Vägar

Trafikverket och Kaunis Iron AB har undertecknat ett avtal som innebär att Kaunis Iron bidrar med 127 miljoner kronor till förstärkning och ombyggnation av vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara.

Det nya medfinansieringsavtalet som Trafikverket och Kaunis Iron undertecknat omfattar totalt 1 173 miljoner kronor, varav Kaunis Iron bidrar med 127 miljoner kronor.

– Det känns otroligt bra att avtalet är i hamn. Det gör att vi kan bygga en väg med hög bärighet och som innebär höjd trafiksäkerhet för trafikanter och närboende. Färre antal fordonspassager gör att risken för olyckor minskar, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Kaunis Iron kör malmtransporter från gruvan i Kaunisvaara till omlastningsterminalen i Svappavaara. De befintliga vägarna har i dag inte tillräcklig bärighet och standard för att klara av de tunga transporterna under en längre tid.Vägarna byggs därför nu om för att öka bärigheten, framkomligheten och trafiksäkerheten.

– Självklart ska vi göra vad vi kan för att bygga bort eventuella risker och förbättra de sträckor som vi trafikerar. Vi vill ta vårt ansvar för att bidra till en höjd trafiksäkerhet för alla som kör bil på den aktuella sträckan, säger Klas Dagertun, vd Kaunis Iron AB.

I korthet så innebär avtalet att Trafikverket står för kostnaden för att ”uppgradera” vägen för transporter upp till 74 ton (BK4). Kaunis Iron står för kostnaden för de anpassningar som krävs för att klara trafik med fordon med en bruttovikt om 90 ton.

Dessutom kommer gruvbolaget att bekosta ett förhöjt underhåll på sex miljoner kronor årligen på den aktuella sträckan, vilket bland annat innebär en högre standard för vinterväghållning. Kaunis Iron behöver fortsatt ansöka om dispens för att köra malmtransporterna.

Utöver bärighetshöjande åtgärder på vägarna så kommer även broarna över Torneälven och Tärendö älv att bytas ut. I projektet ingår även bygget av förbifarterna i Vittangi och Masugnsbyn som innebär kortare transportsträcka, ökad framkomligheten samt höjd säkerhet för oskyddade trafikanter.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!