2020-04-27 Standarder för elvägar på G https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/elvag-svensk-elstandard-sek.jpg

Standarder för elvägar på G

Bild: Svensk Elstandard
Transport
Vägar

Arbetet med att ta fram standarder för hur laddningen på elvägar ska fungera har inletts. Men vi kan få vänta ett tag innan de är redo att implementeras.

På Gotland genomför Trafikverket tester för induktiv laddning av fordon underifrån. I Lund och vid Arlanda undersöks fördelarna med att ha en skena i vägbanan och i Gävleborg testas luftledningar.

– Arbetet med att ta fram standarder för elvägar har påbörjats smått internationellt inom IEC och i Cenelec för Europa, men det lär dröja ett tag tills standarderna är på plats, säger Peter Herbert på Vattenfall R & D som är ordförande för kommittén för elbilsdrift, SEK/TK69 i svensk elstandardisering, i ett pressmeddelande.

Kommer att ta tid

För närvarande ligger ansvaret internationellt på IEC-kommitté 69 för laddning av vägfordon, här hanteras alla typer av fordonsladdning. Kommittén har startat en arbetsgrupp som ska standardisera hur induktiv laddning mellan vägen och fordonet ska fungera. Peter Herbert är dock noga med att lyfta att projektet fortfarande är i testfas.

– Tyvärr är det nog så att vi får acceptera att elvägar fortfarande är i en test- och demonstrationsfas. Standardiseringen kommer att ta tid, vi behöver se vad som fungerar och dra lärdomar av det. Det betyder att det kan dröja ett tag tills standarderna kommit på plats.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!