2019-10-16 19 personer omkom i septembertrafiken https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/trafikverket-omkomna-webb.jpg

19 personer omkom i septembertrafiken

Bild: Transportstyrelsen
Vägar

Under september 2019 omkom 19 personer och 1 250 skadades (142 svårt skadade och 1 108 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 oktober 2019. Det är två färre omkomna jämfört med september månad 2018.

11 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, tre på motorcykel, tre i lastbil, två övrigt. Singelolyckor var under september månad den vanligaste olyckstypen med fyra omkomna, korsning- och upphinnandeolyckor med tre respektive två omkomna var de näst vanligaste olyckstyperna.

Av de som omkom i september var två kvinnor och 17 män, nästan hälften var 65 år eller äldre.

Senaste 12 månaderna

Under de senaste 12 månaderna (oktober 2018-september 2019) har 269 personer omkommit i vägtrafiken vilket är det samma jämfört med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder. Under de senaste föregående 12 månaderna (oktober 2017-september 2018) omkom 274 personer.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!