2019-07-08 Riksväg 61 byggs ut https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/11/veidekke-genrebild-webb-bygge.jpg

Riksväg 61 byggs ut

Foto: Veidekke
Foto: Veidekke
Vägar

I höstas inleddes utbyggnaden av riksväg 61 från Graninge-rondellen i Arvika till Speke. Den sex kilometer långa sträckan ska breddas och bli en mötesfri 1+1- och 2+1-väg.

Trafikverket vill förbättra sträckan Graninge-Speke på väg 61 så att den blir mer trafiksäker. Den sex kilometer långa sträckan ska breddas och bli en mötesfri 1+1- och 2+1-väg. Arbetet är igång på vägen med bland annat bergsprängning och trumarbeten.

– Nu är vi igång med projektet för att öka trafiksäkerheten på väg 61 som kommer bli en mötesfri landsväg med mitträcke, viltstängsel på vissa sträckor och en hastighetsgräns på 100 km/h, säger Marie Olsson, projektledare på Trafikverket.

Begränsad framkomlighet

Till projektet hör även byggnation av enskilda vägar, gång- och cykel GC-vägar, samt busshållplatser samt en rörbro för gång- och cykelväg.

– Framkomligheten längs vägen kommer att vara begränsad längs vissa sträckor under hela byggtiden. Arbetet planeras vara klart sommaren 2020, säger Björn Jonsson, projektledare på Trafikverket.

Veidekke Entreprenad AB, har av Trafikverket fått uppdraget att utföra utbyggnaden av väg 61.

– Det känns kul att vi fått Trafikverkets förtroende i samband med utbyggnaden av riksväg 61. Det är glädjande och ett kvitto på att samarbetet med Trafikverket fungerar bra. Dessutom är det roligt att arbeta med en vägförbättring som kommer förbättra och säkra kommunikation för de som regelbundet nyttjar vägen, säger Anders Westerberg, projektledare på Veidekke

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!