Infrastruktur Vägar
2 min lästid

AFRY får uppdrag av Trafikverket

4:e juli 2023, 08:13
AFRY får uppdrag av Trafikverket
Bildkälla: AFRY.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Tvärförbindelse Södertörn, väg 259 strax söder om Stockholm, är en ny mötesfri motortrafikled i Stockholm med separat gång– och cykelväg. Sträckan är en av Stockholms läns mest olycksdrabbade vägar.

Tvärförbindelsen ska öka säkerheten och underlätta transportmöjligheter för kollektiv-, person-, gods- och cykeltrafik. I AFRYs uppdrag ingår att upprätta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för två av de totalt åtta trafikplatserna – Gladö Kvarn och Lissma – längs en vägsträcka på ca 5,5 kilometer.

− Vi är så stolta över att kunna bidra med erfarenhet och expertis i det här projektet för Trafikverket. Tvärförbindelse Södertörn kommer att underlätta för trafikanter, minska olycksrisken, och samtidigt värna den omkringliggande naturen. Ett viktigt steg för den dynamiska regionen, säger Folke Sandberg, chef för affärsområde Samhällsbyggnad på AFRY.

Nya gång- och cykelbanor på sammanlagt ca 7,5 kilometer ska anläggas utmed vägen med anslutningar till befintliga gång- och cykelstråk. Större delen av det påverkade området är naturmark med fält och skog och det finns flera naturreservat utmed sträckan, så extra hänsyn tas till omgivningen och dess invånare.

Exempelvis kommer 3 kilometer bullerskyddsskärmar att byggas för att dämpa påverkan på vägen, och en passage för gående och hästar från ett närliggande stall planeras vid trafikplats Gladö kvarn.

AFRYs uppdrag beräknas vara levererat i mars 2026.

#afry #stockholm #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0