2021-06-08 AFRY får väguppdrag av Trafikverket https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/1721__D1_8375_argb_7000px-1-scaled-1.jpg

AFRY får väguppdrag av Trafikverket

AFRY:s högkvarter. Foto: AFRY
AFRY:s högkvarter. Foto: AFRY
Vägar

Trafikverket tilldelar AFRY uppdraget att ta fram en vägplan för Projekt E4, Trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda. Uppdraget värderas till cirka 35 miljoner kronor.

Den aktuella vägsträckan är regionalt viktig, men är hårt belastad med mycket köbildning. Resultatet av arbetet kommer att innebära att antalet körfält utökas och ett intelligent transportsystem möjliggörs.

Arbetet omfattar områden med både höga natur- och kulturvärden och det finns ett identifierat behov av åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och minska miljö- och hälsopåverkan.

− Kapacitetsförstärkningen är en viktig del i att utveckla en säker och hållbar transportinfrastruktur längs E4:an säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef Transportation, AFRY.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!