+ Nyheter inom väg- och broprojekt

I stort sett all fysisk kommunikation i vårt samhälle bygger på ett fungerande nätverk av vägar. Att underhålla existerande vägbanor och utveckla nya väg- och broprojekt spelar därför en mycket central roll i vårt samhälle.

2021-05-17 NCC säljer vägverksamhet till tysk investerare https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/05/aff5136575d25014_org.jpg

NCC säljer vägverksamhet till tysk investerare

NCC Vägar

I juli 2020 såldes den svenska och finska delen av Road Services till Mutares, som nu också köper den danska verksamheten.

2021-05-03 Svevia expanderar sin grundläggningsverksamhet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/07/svevia-norrbotniabanan.jpg

Svevia expanderar sin grundläggningsverksamhet

Vägar

Det förvärvade företaget är sedan lång tid tillbaka en av Svevias underentreprenörer.

2021-04-27 Peab får vägkontrakt värt 753 miljoner https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/07/Vägarbete-Peab.jpg

Peab får vägkontrakt värt 753 miljoner

Vägar

Uppdragen sträcker sig över fyra år från och med den 1 september 2021

2021-04-26 Skanska får vägkontrakt värt 2,6 miljarder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2016/11/ny_skanska_logotyp_tt.jpg

Skanska får vägkontrakt värt 2,6 miljarder

Vägar

Det handlar om en sträcka på 13,5 kilometer.

2021-03-22 Peab bygger om riksväg 35 – order värd 122 miljoner https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/Namnlost-1-1-11.jpg

Peab bygger om riksväg 35 – order värd 122 miljoner

Vägar

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart under våren 2021.

2021-03-17 Nu rullar bilarna genom nya Gullbergstunneln https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/bb587535efaf753f_org.jpg

Nu rullar bilarna genom nya Gullbergstunneln

Vägar

En av de största utmaningarna med projektet har varit geotekniken.

2021-03-01 Milstolpe uppnådd för världsunik elväg https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/D811EAFD-7825-440B-B0D1-D7F8FD7DBF0A.jpeg

Milstolpe uppnådd för världsunik elväg

Vägar

De första skarpa testerna har genomförts.

2021-02-15 Ny rapport: Vägplanering kan minska stora utsläpp https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/Namnlost-1-9.jpg

Ny rapport: Vägplanering kan minska stora utsläpp

Vägar

”Det här är ett område där vi kan göra stor skillnad”

2021-02-08 Svåra markförhållanden försenar vägbygge https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/e8c210ba-b969-4b15-952f-2cd3c1057473.jpg

Svåra markförhållanden försenar vägbygge

Vägar

Markförhållandena är mer komplicerade än vad de geotekniska undersökningarna visade.

2021-02-07 Scania testar självkörande lastbilar på E4:an https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/11/scania.jpg

Scania testar självkörande lastbilar på E4:an

Transport Vägar

Scanias plan är att utvidga testerna till att omfatta hela sträckan mellan Södertälje och Helsingborg.

2021-03-12 Arbetet rör sig vidare vid Trafikplats Vinsta https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/03/skanska-vinsta.jpg

Arbetet rör sig vidare vid Trafikplats Vinsta

Vägar

Per Eltin, Skanskas projektchef, berättar om vad som sker i etappen som ska vara slutförd under 2023.

2021-01-27 Skärpta bullerkrav i Trafikverkets nya regler https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/veg.jpg

Skärpta bullerkrav i Trafikverkets nya regler

Vägar

I den nya VGU har det gjorts olika justeringar som branschen och aktörer efterfrågat.

2021-01-27 Betonmast får order värd 123 miljoner kronor https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/hb27v0tyqyrllnbiczwx.jpg

Betonmast får order värd 123 miljoner kronor

Vägar

Betonmast Anläggning har tecknat avtal med Trafikverket om totalentreprenad för första deletappen av Hisingsledens södra del.

2021-01-26 Ny rapport: Svenska vägar inte tillräckligt säkra https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/01/ab2e5176-033e-4a7b-a990-79e60a52c90c-1.jpg

Ny rapport: Svenska vägar inte tillräckligt säkra

Vägar

Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick, enligt Transportföretagen.