+ Nyheter inom väg- och broprojekt

I stort sett all fysisk kommunikation i vårt samhälle bygger på ett fungerande nätverk av vägar. Att underhålla existerande vägbanor och utveckla nya väg- och broprojekt spelar därför en mycket central roll i vårt samhälle.

2018-09-25 Då kan elväg i Västsverige bli verklighet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2014/05/volvoelvag.jpg

Då kan elväg i Västsverige bli verklighet

Vägar

Konsortium planerar för elväg i Västsverige.

2018-06-27 Nya BK4 öppnar upp för effektiva godstransporter https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/06/trafikverket-bk4-barighetsklass-transporter.jpg

Nya BK4 öppnar upp för effektiva godstransporter

Vägar

Omfattar cirka 11 800 kilometer statlig väg.

2018-05-23 Vägaffären värd en halv miljard https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/vagtraffe.png

Vägaffären värd en halv miljard

Vägar

Beställare är Trafikverket och den sammantagna kontraktssumman uppgår till ca 520 MSEK.

2018-05-08 Världsuppmärksammat broarbete på förra Almöbron https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/Tjornbrons-kablar-ska-bytas-ut-foto-Svante-ornberg.jpg

Världsuppmärksammat broarbete på förra Almöbron

Infrastruktur Vägar

Ersatte Almöbron, där en nationellt uppmärksammad katastrof ägde rum 1980.

2018-05-02 Svevia sköter om gatorna i Vallentuna https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/05/svevia.jpg

Svevia sköter om gatorna i Vallentuna

Vägar

Så mycket är uppdraget värt.

2018-04-26 Kommunerna som satsar mest och minst på vägar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/04/vagunderhall.jpg

Kommunerna som satsar mest och minst på vägar

Vägar

Stor skillnad på hur mycket som satsas på drift och underhåll av gator och vägar.