+ Va projekt – det senaste inom vattenkraft i Sverige

Vattenkraft och VA-teknik är av stor betydelse idag och kommer att spela en ännu större roll i framtiden. På samma sätt är även vattenhushållning och vatten som resurs ett ämne som ständigt är föremål för både forskning och diskussion.

2019-06-26 Nytt infrastrukturprojekt för 1,4 miljarder https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/06/yit-webb.jpg

Nytt infrastrukturprojekt för 1,4 miljarder

Gas VA

”Vi är glada att upphandlingen nu är klar och att vi kan komma igång med bygget av avloppstunneln.”

2019-04-10 Kommunen väljer JM för åtta stora projekt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/04/tyreso-jm.jpg

Kommunen väljer JM för åtta stora projekt

VA Vägar

Skriver avtal om ett omfattande partneringsamarbete som sträcker sig många år fram i tiden.

2018-09-25 Affär till Peab när Nacka vill utveckla centrumet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/03/peab.jpg

Affär till Peab när Nacka vill utveckla centrumet

VA

Grundförutsättning för utveckling av Älta centrum

2018-01-26 NCC bygger Helsingborgs nya vattentorn https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2018/01/Helsingborgs-nya-vattentorn.jpg

NCC bygger Helsingborgs nya vattentorn

Byggindustrin VA

Parterna har även enats om ett riktpris för entreprenaden och beslut om byggstart är nu fattat.

2017-09-14 Vattenförsörjningen tryggas i Skellefteå https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/skellefteå-va.jpg

Vattenförsörjningen tryggas i Skellefteå

Reportage VA

Ett nytt stort vattenverk skall säkra vattenförsörjningen för 45 000 personer i Skellefteå med omkringliggande samhällen våren 2019.

2017-09-14 VA Syd satsar 200 miljoner på nytt reningsverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/griab.jpg

VA Syd satsar 200 miljoner på nytt reningsverk

Reportage VA

VA Syd satsar 200 miljoner kronor på nya inloppskanaler för avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

2017-09-14 Kungen invigde Ölands nya avsaltningsverk https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/ölands-avsaltningsverk.jpg

Kungen invigde Ölands nya avsaltningsverk

Reportage VA

Vatten har länge varit en bristvara på Öland.

2017-09-18 Miljarder investeras i Borås som kretsloppsstad https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/sobacken.jpg

Miljarder investeras i Borås som kretsloppsstad

Reportage VA

Borås kraftsamlar och bygger ett nytt avloppsreningsverk och kraftvärmeverk vid sitt befintliga energi- och miljöcenter en mil utanför staden.

2017-09-18 Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/LinneaAhlen.jpg

Varim laddar för att lösa framtidens utmaningar

Reportage VA

VA-branschen i Sverige går idag på högvarv och är på gränsen till överhettning.

2017-09-11 Nya vattenreningsverket Bornsjöverket invigt https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/09/Stockholm-Vatten-och-Avfall.jpg

Nya vattenreningsverket Bornsjöverket invigt

VA

Den 7 september invigdes det unika Bornsjöverket, som har en dubbel funktion.

2017-05-23 Risk för akuta problem för Sveriges VA-nät https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/05/svevia-svenskt-vatten-infrastruktur-nyhet.jpg

Risk för akuta problem för Sveriges VA-nät

VA

2015 minskade reinvesteringarna till 2,8 miljarder kronor.

2017-05-19 VA-taxorna behöver fördubblas https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/05/svenskt-vatten-energi-industri-nyhet.jpg

VA-taxorna behöver fördubblas

VA

Visar en studie från Svenskt Vatten

2017-04-18 Så blir Helsingborgs nya vattentorn https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2017/04/helsingborgs-nya-vattentorn-ncc.jpg

Så blir Helsingborgs nya vattentorn

Projekt VA

Nytt landmärke i Helsingborg under minst 100 år framåt.