Infrastruktur Luftfart
3 min lästid

Startskott för Sveriges första drönarcentrum

13:e oktober 2021, 11:00
Startskott för Sveriges första drönarcentrum
Foto: Transportstyrelsen
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Transportstyrelsen ger klartecken till geografiska UAS-zoner för drönare i luftrummet i Västervik. Det är startskottet till ett nationellt centrum för utveckling av obemannade flygande system. Samtidigt införs tillfälliga restriktionsområden för övrig luftfart när verksamhet pågår i de aktuella områdena, enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen.

Det kallas för UAS och står för ”unmanned aircraft system” eller på svenska: obemannade flygande system. I förlängningen är de en del av konceptet U-space, som handlar om nya digitala tjänster och lösningar i luftrummet.

– Det här är någonting som kommer på bred front och för vår del gäller det att utforma ett säkert sätt för bemannade och obemannade luftfarkoster att samsas i det nedre luftrummet, säger Jörgen Andersson, sektionschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Enligt beslutet upprättas nu fyra geografiska UAS-zoner i Västervik, mellan klockan 07 och 22 på vardagar, som sträcker sig upp till 640 meter över havet. Zonerna omfattar alla terrängtyper och infrastrukturer som behövs för uppgiften: att utveckla framtida drönarburna system. Allt från skog, kuperad mark, ängar och åkermark till skärgård, öppet hav, vägar, kraftledningar och järnvägar.

Det är Wabema AB/ Drone Center Sweden som kommer vara den som ansvarar för verksamheten och håller kontakten med Luftfartsverket (LFV) och drönaroperatörerna. I praktiken kommer det gå till så att en anmälan om aktivering av ett område lämnas in dagen före användning. Sedan aktiveras själva området en halvtimme före start.

Under tiden ett område är aktivt får övrig luftfart inte trafikera den aktuella zonen – med undantag för Försvarsmakten, Kustbevakningen, räddningstjänster, ambulansflyg, polis, säkerhetspolis och Lantmäteriet efter tillstånd från LFV. När flygningen är avklarad avaktiveras området och då är återigen all flygning tillåten för all luftfart.

– Vi tycker att det är viktigt att det skapas möjlighet för utveckling av den nya tekniken kring UAS, men ser också vikten av att detta görs på ett säkert sätt. Eftersom det här är den första geografiska UAS-zonen vi skapar i Sverige har vi funnit det nödvändigt att komplettera med ett restriktionsområde. Anledningen är att zonerna inte kan förbjuda övrig luftfart utan endast är till för att reglera UAS, säger Jörgen Andersson.

Flygning med drönare i områdena får ske i öppen kategori om man har tagit drönarkort, men även med drönare i den specifika och certifierade kategorin om man har fått ett operativt tillstånd från Transportstyrelsen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0