2021-04-27 Nio miljarder dyrare – de ska betala för nya t-banan https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2020/06/sl-tunnelbana-wsp.jpg

Nio miljarder dyrare – de ska betala för nya t-banan

Foto: WSP
Foto: WSP
Kollektivtrafik

En överenskommelse mellan staten, regionen och kommuner har nåtts om hur tillkommande kostnader av utbyggnaden av Stockholms nya tunnelbana ska finansieras.

I 2013 års Stockholmsförhandling slöts ett avtal mellan parterna att bygga ut tunnelbanan till Nacka med avgrening till Gullmarsplan, en ny linje till Arenastaden via Hagastaden och en utbyggnad av tunnelbanan från Akalla till Barkarby. Kommunerna åtog sig samtidigt att bygga 77 900 nya bostäder. Kommunerna har påbörjat byggnation av drygt 12 000 nya bostäder, varav närmare 8 000 bostäder redan är färdigställda.

En genomarbetning av kostnaderna har dock visat att tunnelbanan väntas bli 9,3 miljarder kronor dyrare än beräknat varefter förhandlingar har förts om hur tillkommande kostnader ska finansieras och hur eventuella framtida kostnadsökningar av avtalade infrastrukturobjekt i Stockholms län ska minimeras och hanteras.

Nu har parterna i överenskommelsen, som är den Statliga förhandlingspersonen, Region Stockholm, Stockholm stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun, kommit överens om fördelningen.

Överenskommelsen innebär att de tillkommande kostnaderna ska fördelas mellan parterna med fyra miljarder kronor för staten. Statens insats ska finansieras genom en utökning av lån som ska täckas genom framtida intäkter från trängselskatten. Regionens andel ska vara tre miljarder kronor och kommunernas sammantagna andel ska vara 2,3 miljarder kronor.

”Det är glädjande att vi har nått en överenskommelse. Vi har kartlagt orsakerna till de ökade kostnaderna och konstaterar samtidigt att nyttorna också har blivit större. Med en överenskommelse befäster vi att en klimatvänlig kollektivtrafik och ett ökat bostadsbyggande är ett gemensamt intresse för staten, regionen och kommunerna”, säger Catharina Håkansson Boman, ordförande i styrelserna för uppföljningen av storstadsavtalen, och regeringens förhandlingsperson.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen, och fastställs av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!