Infrastruktur Kollektivtrafik
5 min lästid

Första etappen av Tvärbanans Kistagren är klar

22:a januari 2021, 15:30
Första etappen av Tvärbanans Kistagren är klar
Visionsbild vid Helenelund. Bildkälla: SL
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Tvärbanan är färdigutbyggd till Bromma flygplats. Veidekke Anläggning har utfört entreprenaden på uppdrag av Stockholms Lokaltrafik. – En av de stora utmaningarna har varit den omgivande miljön, säger Anders Bergsten, arbetschef Veidekke Anläggning.

I mitten av december var det trafikstart för den första delen av Tvärbanans Kistagren – etappen Norra Ulvsunda till Bromma flygplats.

Veidekke Anläggning tilldelades entreprenaden som omfattar cirka 870 meter ny spårväg. I avtalet ingår också arbeten som bland annat etappvis ombyggnad av befintlig spårväg för Solnagrenen, utbyggnad av teknikhus, ny hållplats på Bromma Blocks på befintlig bro som Veidekke tidigare byggt.

– Det är ett projekt som passar oss bra eftersom det innehåller flera olika kompetenser som broar, grundläggning och ledningsarbeten. För själva spårarbetet och BEST-arbetet har vi anlitat Broby Spår. Det har varit spännande för oss alla inblandade att få vara med och bygga spårväg till flygplatsen, säger Anders Bergsten.

En av de stora utmaningarna i har varit den omgivande miljön.

– Vi har arbetat i en miljö med tågtrafik så det har varit mycket fokus på säkerhet och planering – vi måste hålla tiderna annars spricker schemat.

För att hålla tiderna och arbeta säkert har Veidekke haft ett nära samarbete och informationsutbyte med underentreprenörerna. De har också haft dagliga morgonmöten där man gått igenom dagens arbete med riskanalys.

När arbetet närmade sig Bromma Flygplats var de också tvungna att ta hänsyn till omgivande biltrafik, folk i rörelse och verksamheter.

– För att få det att gå så smidigt som möjligt så fokuserade vi på arbetsmetoderna bra dialog med SL och berörda grannar, säger Anders Bergsten.

Kontraktet som Veidekke tecknade med Stockholms Lokaltrafik är värt cirka 125 miljoner kronor.

Kistagrenen ska binda ihop Helenelund med Norra Ulvsunda. Hela Kistagrenen är totalt 8 kilometer och passerar 10 hållplatser i de tre kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Planerad trafikstart för hela sträckan är 2023.

TEXT: Anna Sjöström

Nedan följer en sponsrad intervju av Entreprenören BAB Rörtryckning

“Sveriges längsta Microtunneling”

BAB Rörtryckning har utfört sänkbrunn och microtunneling längs tvärbanans Kistagren. Med ursprung i den göteborgska leran och med sina 45 år i branschen har företaget breddat sina metoder till att numera kunna gå igenom såväl den mjukaste lera som det hårdaste berg.

Under våren har BAB Rörtryckning flyttat på en större dagvattenledning mellan en bergtunnel i Solvalla ner till Bällstaån. Ledningen låg djupt och de geotekniska förhållandena var besvärliga med mycket lös lera.

– Till en början så var huvudspåret en så kallad rörtryckning. Det är en metod väl lämpad för att bygga ledningar i lös lera. Men i projekteringsarbetet visade det sig att man skulle bli tvungna att markförstärka leran i området med kalkcementpelare, säger Magnus Tingstrand, projektledare på BAB Rörtryckning.

Eftersom rördrivningen nu skulle ske både genom lös lera men dessutom genom relativt hårda kalkcementpelare var man tvungna att se över vilken metod som kunde användas för att bygga dagvattenledningen. Man kom fram till att microtunneling var den metod som skulle fungera bäst.

– Metoden är den enda som kan borra igenom pelarna. Eftersom fallet bara var någon millimeter per meter med en sträcka på totalt 340 meter medförde det extremt höga krav på precision vilket microtunneling är en av få metoder som klarar av att uppfylla, säger Magnus och fortsätter:

–  För att driva en två meter i diameter stor betongrörsledning krävs en hel del tryckkraft som i sin tur leder till att man behöver ett stort mothåll. För att lösa både startgrop och ett fullgott mothåll så användes en så kallad sänkbrunn som startgrop.

Att hantera de stora tryckkrafter som BAB Rörtryckning behövde ta höjd för har varit en stor utmaning enligt Magnus som berättar att den tryckkramp som användes kunde lägga på en 750tons tryckkraft. Men som mothåll i brunnen lyckades företaget ”bara” räkna hem 650 ton.

–  För att lösa detta fick vi bygga upp en tryckbank med bergskross bakom brunnen. Vi la även in en mellantrycksstation på mitten av betongrörsledningen, som genom aktivering kan pressa fram de främre 150 meter betongrör och på så sätt slippa trycka fram hela ledningen från brunnen. Betongrören som används väger 7,4 ton styck så bara rörens egenvikt blir hisnande 836 ton.

Metoden microtunneling används flitigt i stora delar av världen men i Sverige är den fortfarande unik.

– Jag hade mitt första projekt med microtunneling för tjugo år sedan och marknaden har sakta men säkert ökat år för år.  Sedan start har vi byggt på med utrustning för att kunna erbjuda allt från 800mm upp till 2m i diameter. Trots att borrningen vid Solvalla stötte på en del utmaningar så utfördes borrningen från start till mål 30 arbetsdagar, avslutar Magnus.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0