2019-10-16 Ökat resande med buss https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2019/10/buss-trafik.jpg

Ökat resande med buss

Foto: Daniel Eriksson, Henson
Kollektivtrafik

Den 19 augusti införde Skellefteå det nya kollektivtrafiksystemet som ska möjliggöra för fler i kommunen att välja buss som färdmedel.

Trafikvolymen har därefter delvis skurits ner i stadstrafiken när Skellefteå buss behövt hantera resursbrist och tilläggsbeställningar.
– Kompetensförsörjningen är en prioriterad fråga för oss och vi anstränger oss för att kunna rekrytera fler chaufförer. Höstens debatt har satt ljuset på hur viktig kollektivtrafiken är för ett växande Skellefteå. Vi har stor tilltro till det nya systemet när det har nått full funktionalitet och vill driva detta framåt tillsammans med kommunen. Vår ambition är fortsatt att kunna erbjuda mer trafik igen efter årsskiftet, även kopplat till vad den nya utredningen om kollektivtrafiken kommer fram till. Det förenklar att växla upp genom den nya grunden i systemet där linjerna i stads- och regiontrafiken numera kommunicerar med varandra, säger Kristoffer Hedenström i ett pressmeddelande.

95 875 resor i september

September är den första hela kalendermånaden där det nya systemet kan jämföras med tidigare år. 95 875 resor i stadstrafiken genomfördes i september 2019. I september 2018 var antalet resor 95 236.
– Med tanke på att vi temporärt behövt skala ner trafikvolymen i stadstrafiken på grund av resursbrist, är det antal turer som vi körde i september i år nivåmässigt jämförbara med det som ifjol kördes i det gamla systemet och den så kallade mellanlistan, säger Kristoffer Hedenström och fortsätter:
– Vi är ödmjuka inför det faktum att omläggningen har medfört störningar för våra kunder. Vi vädjar om förståelse och tålamod, samtidigt som vi för fullt arbetar vidare med att stärka vårt erbjudande inom kollektivtrafiken som kommer att gynna såväl befintliga som nya resenärer som väljer oss. De kvarvarande månader som återstår av året är vanligtvis också starka månader resenärsmässigt för Skellefteå buss – när kylan kryper på tenderar fler att se fördelarna med det gemensamma resandet.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!