2013-03-13 Veidekke får nytt uppdrag på Lidingöbanan https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2013/03/veidekkelidingo.jpg

Veidekke får nytt uppdrag på Lidingöbanan

Kollektivtrafik

Veidekke vann uppdraget att utföra mark- & betongarbete på den nya spårvagnsdepån på Lidingö, Agadepån. Nu får byggbolaget även utföra markarbeten på Lidingöbanan.

Entreprenaden är en utförandeentreprenad i samverkan med TF. Bedömd projektkostnad är cirka 200 MSEK.

Lidingöbanan är idag en ca 9 km lång spårväg som går på egen banvall från Torsvik till Gåshaga brygga. Banan skall upprustas gällande kapacitet och tillgänglighetsanpassas. Därefter kommer den att trafikeras med nya spårvagnar och ingå som en del av Spårväg City. När banorna kopplas ihop vid Ropsten möjliggörs resor från Gåshaga brygga till Sergels torg/T-Centralen utan byte. I Veidekkes åtagande ingår i huvudsak byggnation av nytt dubbelspår på delar av sträckan (ej BEST arbeten). I samband med detta blir det omfattande ledningsomläggningar, schakt och fyllnadsarbeten, markförstärkningar, kanalisation, samt ombyggnad och flytt av befintliga hållplatser.

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!