2021-02-24 Reportage: Roslagsbanan är inne i slutskedet https://branschaktuellt.se/wp-content/uploads/2021/02/Bild-5-Roslagsbanan-.jpg

Reportage: Roslagsbanan är inne i slutskedet

Målet med upprustningen är att öka andelen resande och kapaciteten på banan. Foto: SL
Målet med upprustningen är att öka andelen resande och kapaciteten på banan. Foto: SL
Järnväg

Roslagsbanan rustas för framtiden och framtidens kollektivtrafik. Det är Stockholms mest trafikerade kollektiva tågbana, med bara tunnelbanan som har en högre resandestatistik. Roslagsbanan har cirka 50 000 påstigande resenärer dagligen och antalet resenärer ökar i takt med att kommunerna i nordöstra Storstockholm växer. I den växande regionen är en utökad, attraktiv och klimatsmart Roslagsbana en förutsättning för tågtrafikens punktlighet och för att möta antalet resenärer som hela tiden blir fler.

Programmet Roslagsbanans utbyggnad drog igång redan 2008 och har passerat flera tunga milstolpar. Vi på Branschaktuellt har intervjuat Tomas Lindecrantz, projektledare på SL, som berättar om vad som gjorts i projektet, vad de fokuserar på nu och vad som väntar i framtiden. Tomas ansvarar för genomförandeskedet och de beräknar att vara klara med hans delar under första kvartalet av 2023. Inom programmet ingår även bland annat nya tåg av modellen X15p, första tåget levererades redan i oktober förra året och testerna har redan startat på banan för att sedan sättas i drift tillsammans med de befintliga tågen succesivt, från 2022 fram till och med 2024.

Banan får även fler dubbelspårssträckor, men även stationer rustas upp och man förbättra bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. För underhåll och städning av de nya tågen bygger man en helt ny depå i Molnby i Vallentuna. Samtidigt rustas depåerna i Mörby samt Stockholms östra upp där dagens tåg står, när de inte är ute på banan. 
– Målet är att öka andelen resande och kapaciteten på banan och därför bygger vi nya dubbelspår. Med de nya tågen ökar vi mängden tåg som finns att tillgå för trafikoperatören, som just nu är Arriva. De nya 22 tågen kommer att stå och skötas om i Vallentunadepån, som är inne i sitt slutskede, säger Tomas.

Något som är avklarat är upprustningen av X10, de befintliga tågen, där man har gjort tillgänglighetsanpassning i mittvagnarna så att man kan gå in i samma nivå som plattformen. Under 2010 startade de första arbetena och det byggdes dubbelspår mellan Åkers Runö och Åkersberga på Österskärsgrenen samt Kragstalunds station byggdes om till mötesstation.

– Efter det har vi byggt om Roslags Näsby station och byggt dubbelspår mellan Roslags Näsby och Tibble station och mellan Tibble och Visinge. Vi har även byggt dubbelspår mellan Hägernäs och Ullna Kvarnväg samt Rydbo, säger han.
– Vi håller på nu och slutföra byggnation mellan Täby kyrkby och Kragstalund som är den sista dubbelspårssträckan, i det här projektet, som kommer tas i bruk i oktober 2021. Sedan så har vi upprustning på en jättelång sträcka mellan Vallentuna och Kårsta på Kårstalinjen där vi gör markförstärkningar och säkerhetshöjande åtgärder samt bygger signalsystem för att få signalreglerad sträcka ända upp till Kårsta. Det blir mycket säkerhetshöjande åtgärder, för att kunna ta emot de nya tågen. De väger lite mer än de befintliga och de kommer att ha en högre hastighet, säger Tomas.

Entreprenaderna i projektet har i huvudsak varit utförandeentreprenader, vi har haft en totalentreprenad. Det har förekommit olika entreprenörer bland annat Implenia, NCC, Broby spår och Veidekke bland många andra, säger han.

Vad står framför er nu?
Nu har vi tre pågående projekt, i produktionsfasen, med fyra olika entreprenörer. Det är dels Åkersberga station och där har vi Rosenqvist Entreprenad som bygger gångbron över Åkersberga och rustar upp plattform 1. Sedan så har vi Täby Kyrkby och Kragstalund som jag nämnde tidigare, projektet har pågått i ett år och har ungefär ett år kvar, de kommer att vara klara i höst. Där arbetar vi tillsammans med NCC för mark och spår och ett företag som heter Strukton för EST ( el, signal och tele). Mellan Vallentuna upp till Lindholmen har vi två entreprenörer det är Rosenqvist Entreprenad på Mark och Broby Spår på BEST (ban, el, signal och tele) Deras kontrakt gäller under mars/april 2021 säger Tomas.

Och vad händer i framtiden?
Vi har ett upphandlingsdokument ute och på sträckan Lindholmen till Kårsta och där vi har valt att köpa upp ett kontrakt för helheten, för mark och BEST och sedan har vi två plankorsningar vid Frescati och en vid Portvägen, som skall byggas om till planskilda korsningar. Där håller vi på med detaljprojektering just nu och kommer gå ut med en förfrågan i höst. Byggnationen ska genomföras under 2022, säger han.

Roslagsbanans utbyggnad
Ett annat projekt som nu startat upp är Roslagsbanan till city. I det projektet föreslås att förlänga Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan. Idag är ändstationen Stockholm Östra, alltså vid KTH, planen är bygga en tunnel efter station Universitet och att banan sedan går i en fyra kilometer tunnel och in under Odenplan och sedan till Stockholm C.

– Detta är väldigt intressant och det betyder ännu mer dubbelspår och ytterligare en depå för Österskärsgrenen. Under året genomförs en lokaliseringsutredning och under 2022 fattas beslut om genomförande., säger Tomas.

– Så mycket finns att vänta framför oss! För mig personligen så gillar jag att arbeta i projekt och det har varit så roligt att arbeta med Roslagsbanan eftersom den berör så många människor och det blir en så omedelbar effekt av det som vi gör. Det som kommer människor till gagn känns jättebra för mig och att göra någonting och skapa och göra människors situation och liv till det bättre. Det känns bra. Jag gillar att jobba när mitt arbete påverkar och berör människor positivt, avslutar han.

Text av Linda Johansson

Missa inget!

Prenumerera på Branschaktuellt's nyhetsbrev - det är helt kostnadsfritt!